ZUMBA VO ZVONČÍNE

zumba_fitnessUž dlhšiu dobu sa v obci veľkému záujmu teší cvičenie zumby. Termíny cvičení budú pravidelne aktualizované mesačne na tejto stránke
Poplatok za jedno cvičenie je 2 €.

Cvičenia v mesiaci NOVEMBER 2015