Spustenie novej verzie internetovej stránky

Termín akcie: 13.11.2015 v čase celodenná

Kategória: Ostatné akcie
Popis akcie:

Vážení návštevníci,

dnešným dňom spúšťame novú verziu internetového portálu obce Zvončín. Dúfame, že nový spôsob prezentácie prinesie viac komfortu a zjednoduší orientáciu na informačných stránkach obec Zvončín. Zjednodušili a sprehľadnili sme menu, takže každá rubrika je dostupná “na jeden klik”.

Tiež sa snažíme kráčať s dobou, a preto je design stránky vytvorený v responzívnom formáte, aby sa obsah prispôsobil aj požiadavkám najmä mladšej generácie využívajúcej na surfovanie predovšetkým smartfóny a tablety. Ak Vám na stránkach niečo chýba, dajte nám vedieť, a my sa v rámci našich možností pokúsime o vylepšenie.

Stránku pomôžete vylepšiť aj prekladom do anglického jazyka… stačí zaslať preklad vybranej rubriky a my ju zaktualizujeme. Spoločne to určite dáme.

Na záver snáď trocha histórie… prinášame Vám prehľad podôb našej stránky od jej vzniku:

Obec Zvončín 01

1. verzia (2005-2007)

Obec Zvončín 02

2. verzia (2007-2010)

Obec Zvončín 03

3. verzia (2010-2012)

Obec Zvončín 04

4. verzia (2012-2015)


Mapa nie je dostupná