Pozvánka – Súťaž vo vyšívaní.

Občianske združenie Cziffer v spolupráci s obcou Cífer a za finančnej podpory Nadácie Poštovej banky organizuje prvý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v Dome kultúry Cífer v sobotu dňa 18. novembra 2017.

Cieľom založenia tradície súťaže vo vyšívaní je oceniť umenie preukazujúce nadanie žien a podporiť rozvoj vyšívania. Témou prvého ročníka je Kvet vo výšivkepričom výšivka môže byť realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli.  Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez ohľadu na vek, rod, národnosť. Odborná porota sa bude skladať zo zástupcov VŠVU, ÚĽUV, OZ Cziffer, Víťazné práce budú ocenené.

Občianske združenie Cziffer pozýva záujemcov, ktorí by na podujatí mohli participovať.  Mailový kontkat je ozcziffer@gmail alebo telefón 0903 283 170. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ing. Dagmar Straková

Podpredseda OZ Cziffer

https://www.facebook.com/cziffer.sk/?ref=bookmarks

 

(Tento príspevok platí do 20.11.2017 13:35)