Oznam – Výmena jódových profylaktík.

Obec Zvončín oznamuje občanom, že od 09.10.2017 do 30.10.2017 prebieha výmena jódových profylaktík obyvateľov obce Zvončín, ktorá je v oblasti ohrozenia jadrových zariadení. Denne, v čase úradných hodín OcÚ Zvončín si môžete prevziať nové jódové profylaktiká a zároveň prineste profylaktiká po dobe použiteľnosti. 

https://www.seas.sk/clanok/vyse-420-tisic-slovakov-dostane-jodove-tablety/333

https://www.youtube.com/watch?v=m1ER9S5IMic

(Tento príspevok platí do 09.11.2017 11:30)