Oznam – Výdaj kompostérov.

Výdaj kompostérov do každej domácnosti sa uskutoční na Obecnom úrade vo Zvončíne,  v čase:

03.04.2019 (streda) od 9:00 hod. do 19:00 hod.

 04.04.2019(štvrtok)od 8:00 hod. do 19:00 hod. 
Kompostéry sú s podporou Európskej únie, pre obyvateľov obce Zvončín zdarma.

Odvoz si zabezpečí každý sám.

Tu: Kompostér

(Tento príspevok platí do 01.05.2019 10:10)