Oznam – Voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Tu: Zbierka zákonov, vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

(Tento príspevok platí do 01.04.2019 11:10)