Oznam – Sociálne centrum Anjel – JUNIOR klub

Sociálne centrum Anjel – JUNIOR klub, ponuka záujmových útvarov na školský rok 2018/2019

HIP-HOP tance ZŠ, SŠ
Break dance ZŠ, SŠ
Tanec pre najmenších MŠ
Joga pre deti  ZŠ
Hra na gitaru  ZŠ (II.stupeň),
Spev populárnej piesne ZŠ, SŠ, ZŠ, SŠ
ProgramovanieSŠ, dospelí ZŠ od 12.r
Astronomický ZŠ
Šach MŠ, ZŠ
Keramický MŠ, ZŠ
Fotokrúžok ZŠ, SŠ, dospelí
Výtvarný MŠ, ZŠ
Tvorivé dielne  ZŠ
Výroba hand-made ZŠ, SŠ
Turistika ZŠ, SŠ

Na krúžok sa prihlásite osobne, telefonicky (0905/875908), alebo prostredníctvom tohto formulára :
http://centrumanjel.sk/one/o-nas-2/volnocasove-centrum/junior-klub/prihlaska-na-kruzok/

(Tento príspevok platí do 01.06.2019 10:19)