Oznam – Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava.

Tu: Žiadosť o registráciu chovu ošípaných. 

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytu vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných ( už od jedného kusa), ktoré chovajú obyvatelia v obci.