Oznam-prerušenie distribúcie elektriny.

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

budú dňa 04.04.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

ZVONČÍN č. 54/ZA, 66/ZA, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/BL, 77/OP, 79, 80, 81, 83, 84/ZA, 123/3, 130/1, 303, 943/1
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ing. Miroslav Harnoš
Viera Žabková

vedúci správy energetických zariadení
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk
V prípade nejasností kontaktujte: Viera Žabková, tel.: +421-(0)33-556 31 51, viera.zabkova@zsdis.sk

(Tento príspevok platí do 10.04.2019 15:28)