Oznam – Obec Zvončín – nové nájomné zmluvy na hrobové miesto.

Obec Zvončín, ako správca cintorína upozorňuje občanov že zoznam občanov ktorým v r. 2017 končí nájomná zmluva na hrobové miesto, je zverejnený na úradnej tabuli na dome smútku na miestnom cintoríne vo Zvončíne. Zmluvy si môžete obnoviť počas úradných hodín OcÚ Zvončín. K obnoveniu zmluvy o nájme hrobového miesta si treba priniesť aj občiansky preukaz.

(Tento príspevok platí do 20.12.2017 11:28)