Oznam – Miestna volebná komisia – Oznánenie o podaných kandidátnych listinách, pre voľbu STAROSTU a Obecného zastupiteľstva Obce Zvončín.