Oznam – Jódové profylaktiká.

Jódové profylaktiká

– len pre občanov, ktorí si v r. 2017 nevymenili jódové profylaktiká  (vymenilo si len 60% občanov Zvončína)a ktorí sú na pobyt v obci Zvončín  prihlásení od r. 2018

Na základe usmernenia Sekcie krízového riadenia MV SR Vám oznamujeme, že pre obyvateľov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami AE Bohunice a AE Mochovce sú na obecnom úrade vo Zvončíne, pre každého občana prihláseného na pobyt vo Zvončíne pripravené jódové profylaktiká.

Prosíme  občanov, ktorí sú na pobyt v obci Zvončín  prihlásení od r. 2018 (ak máte vymenené v r. 2017 v pôvodnom bydlisku- netreba meniť),  a občania ktorí nemajú v r. 2017 vymenené jódové profylaktiká, aby si ich vyzdvihli (vymenili) na OcÚ vo Zvončíne v čase úradných hodín.

 

(Expiration: 31.12.2019 09:31)