Oznam – 10 l plastové nádoby na použitý kuchynský olej.

Obec Zvončín v spolupráci s firmou Marinol, ponúkajú občanom zdarma do domácnosti 10 l. plastovú nádobu na zber použitého kuchynského oleja .

Záujem o 10 l plastovú nádobu oznámte v čase úradných hodín na OcÚ vo Zvončíne, telefonicky  558 03 06, alebo mailom mikolasikova@zvoncin.eu 

O dodaní nádob budú záujemcovia informovaní.