ZASTUPITEĽSTVO

Volebné obdobie 2014-2018
Zástupca starostky obce:
RNDr. Zita Izakovičová, PhD. (vedecká pracovníčka, nezávislý kandidát)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

MUDr. Patrik Princ   – úrazový chirurg, nezávislý kandidát
Mgr. Denisa Jakubcová  
– študentka, nezávislý kandidát
Ing. Dušan Hrubý   
– technik, nezávislý kandidát
Ing. Juraj Ilavský  
– riaditeľ pobočky banky, nezávislý kandidát
Anna Císarová
 kuchárka, KDH
Ing. Peter Miklošovič
– manažér, nezávislý kandidát

Volebné obdobie 2010-2014
Zástupca starostky obce: Ing. Dušan Hrubý
Poslanci: Ing. Jana Noseková, Anna Císarová, Rastislav Krajčovič, Jozef Krchnák, Jozef Heriban, Ing. Anton Hoffmann

Volebné obdobie 2006-2010
Zástupca starostky obce: RNDr. Zita Izakovičová
Poslanci: Ing. Jana Noseková, Igor Crhoň, Anna Císarová, Ing. Michal Dudáš, Ing. Milan Císar, Ing. Miloš Sabo.

Volebné obdobie 2002-2006
Zástupca starostu: Jozef Krchnák
Poslanci: Milan Císar, Ladislav Bejdák, Anna Císarová, Jozef Heriban, Jozef Krchnák, Zuzana Lančaričová, Jana Noseková

Volebné obdobie 1998-2002
Zástupca starostu: Martin Čavojský
Poslanci: Ladislav Bejdák, Rudolf Burda, Milan Císar, Igor Crhoň, Martin Čavojský, Eva Danišová, Lýdia Danišová, Jozef Heriban, Gabriela Hrčková, Oľga Hrčková, Dušan Hrubý, Jana Noseková

Volebné obdobie 1994 – 1998
Zástupca starostu: Ing. Milan Císar
Poslanci: Mária Císarová, Milan Císar, Eva Danišová, Lýdia Danišová, Miloš Braniš, Dušan Hrubý, Mária Hrčková, Peter Lužák, Rudolf Krajčovič