OBECNÝ ÚRAD

KONTAKT
Obec Zvončín – obecný úrad
SK-919 01 Zvončín 82

Telefón: +421 33 5580306
Mobil: +421
911 239585
Fax: +421 33 5580306

::naplánovať trasu

FAKTURÁCIA
IČO: 34075836
DIČ: 2021150263
Číslo účtu:
SK4702000000000031724212
Bank. ústav: Všeobecná úverová banka

Obecný úrad-foto

Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 07:30 - 12:00 -

Otváracia doba – knižnica
Otvorené vždy v piatok od 16:00 do 18:30 hodiny

Mária Suchánová

 • účtovníctvo,
 • mzdová a personálna agenda,
 • evidencia obyvateľstva,
 • evidencia hrobových miest,
 • evidencia súpisných čísel,
 • overovanie listín a podpisov

Milada Mikolášiková

 • dane z nehnuteľností a miestne poplatky,
 • pokladňa,
 • overovanie listín a podpisov,
 • zverejňovanie,
 • evidencia stavebnej agendy,
 • registratúra – podateľňa