KOMISIE V OBCI

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

  • Predseda: Ing. Jozef Kravárik
  • Členovia: všetci poslanci OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva 

  • Ing. Milan Císar
  • Jozef Hrčka
  • Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
  • Rastislav Krajčovič
  • Ing. Jozef Kravárik
  • Mgr. Michaela Strakošová
  • Mgr. Alica Vitteková

Kontrolórka obce

  • Ing. Kamila Královičová