KOMISIE V OBCI

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

  • Predseda: MUDr. Patrik Princ
  • Členovia: Ing. Dušan Hrubý, RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Mgr. Denisa Jakubcová

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

  • Predseda: Ing. Dušan Hrubý
  • Členovia: MUDr. Patrik Princ, Ing. Juraj Ilavský, Ing. Peter Miklošovič

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport

  • Predseda: Anna Císarová
  • Členovia: Mgr. Denisa Jakubcová, RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ing. Juraj Ilavský, Ing. Peter Miklošovič

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

  • Predseda: Ing. Juraj Ilavský
  • Členovia: všetci poslanci OZ