ZDRAVOTNÍCTVO

ZDRAVOTNÉ STREDISKO V SUCHEJ NAD PARNOU

Ambulancia praktického lekára

Lekár: MUDr.Beáta Janíková
Zdravotná sestra: Lenka Gergelová
Telefón: 033/55 801 23
ORDINAČNÉ HODINY:


Detská ambulancia pre deti a dorast

Lekár: MUDr. Lívia Korčeková
Zdravotná sestra: Andrea Izakovičová
Telefón: 033/ 55 801 39   URL: www.pediatersucha.sk
ORDINAČNÉ HODINY:


Zubná ambulancia

Lekár: MUDr.Anna Kadlicová
Zdravotná sestra: Blanka Majdaffová
Telefón: 033/55 801 86
ORDINAČNÉ HODINY:


Lekáreň u svätého Martina

PharmDr. Ľudovít Ruttkay
Bc.Ing. Martin Ruttkay – zdravotnícky pracovník, špecialista
Telefón: 033/55 808 00
OTVÁRACIE HODINY: