FARNOSŤ

Kostol vo ZvončíneZvončín ako obec nemá vlastnú faru, tá sa nachádza v Suchej nad Parnou. Farárom farnosti je JCLic. Peter Škultéty.

Kostol, ktorý sa nachádza v obci bol postavený v roku 1794 a zasvätený svätej Anne.

Kontakt na správcu farnosti: Telefón: +421335580144 Mobil: +421 949 658 641 E-mail:  suchanadparnou@fara.sk Viac informácií o farnosti:  www.suchanadparnou.fara.sk

Omše vo Zvončíne

  • každý nepárny týždeň v sobotu o 18:00 hodine (v letnom čase)
  • alebo o 17:00 hodine (v zimnom čase)
  • každý párny týždeň v nedeľu o 09:00 hodine
  • každý štvrtok o 17:00 hodine