Informácia pre návštevníkov pohostinstiev

Vážení návštevníci pohostinstiev v našej obci, obec Zvončín ústretovo vyhovela žiadosti prevádzkovateľa jedného z pohostinstiev našej obce a predĺžila prevádzkové hodiny počas letných mesiacov, v dňoch piatok a sobota, a posunula zatváraciu dobu na 24.00 hod. Zároveň prosíme návštevníkov, aby po opustení prevádzok nerušili nočný kľud.
V prípade evidovania sťažností na rušenie nočného kľudu návštevníkmi pohostinstiev, bude obec nútená zrušiť schválený dodatok k VZN o predĺžení prevádzkovej doby a pohostinstvá budú musieť rešpektovať nočný kľud v zmysle zákona- teda zatváraciu dobu o 22.00 hod.