ŠPORTOVÉ AKCIE

Dňa 5.6.2018 sa v jaslovských Bohuniciach konal Športový deň pre žiakov ZŠ, ktorý organizovalo združenie obcí ZMO región Jaslovské Bohunice. Zúčastnili sa ho takmer všetky školy členských obcí, medzi nimi aj ZŠ s MŠ v Suchej nad Parnou, ktorú v rámci školského obvodu navštevujú aj naši žiaci. Našu obec reprezentovali Adrián Augustín, Artur Temňák, Matej Kosnáč a Lucia Benovičová.

V dňoch 19-20. mája 2018 sa vo Francúzskom meste Bartenheim konal futbalový turnaj Régio Cup Sud Alsace v štyroch vekových kategóriách. Náš futbalový tím žiakov TJ Družstevník Zvončín sa nie len zúčastnil tohto turnaja, ale aj obsadil krásne 3. miesto za tímom z Francúzska a Švajčiarska. V ich vekovej kategórii súťažilo 17 mužstiev. Za tento výborný výkon si zaslúžia zaslúžený obdiv a ich tréneri aj srdečné poďakovanie za vedenie mladých k športu.

Vo Zvončíne rastie nová športová nádej Slovenska . http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=10917

Futbalový turnaj žiakov v Rousinove u Brna (18.2.2017) Sobota 18.2.2017, bola pre tím žiakov TJ Družstevník Zvončín dňom plným zážitkov. Zúčastnili sa totiž Turnaja žiakov v Rousinove u Brna. Svojou účasťou zabezpečili turnaju medzinárodnú kvalitu, keďže boli jedinými reprezentantami Slovenskej republiky. Chlapci získali cenné skúsenosti z väčšieho športového podujatia, kde hrali s rovesníkmi z veľkých miest ako Brno, Olomouc či Znojmo. Zo siedmych zúčastnených tímov síce skončili na peknom šiestom mieste spolu s tímom RaFC Rajhrad. Nové skúsenosti a cenné poznatky im nikto nezoberie. Veď vždy platí nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

Vďaka dobrovoľným mladým ľuďom z našej obce a sponzorom sa v sobotu (30.mája) za krásneho slnečného počasia podarila výborná akcia pre naše deti, budúcnosť našej obce. Už pri registrácii boli rodičia príjemne prekvapení, že namiesto zaplatenia poplatku dostali ich ratolesti občerstvenie. Na siedmich stanovištiach sa deti mohli prejaviť svojimi pohybovými schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami.

V našej obci sa stalo tradíciou organizovanie stretnutia rodín a priateľov na akcii venovanej deťom. Aj tento rok, 1. júla, pripravili dobrovoľníci, v spolupráci s obcou a sponzormi, bohatý program pre deti a ich rodičov. Okrem tradičného súťaženia s následným premieňaním bodov za ceny, bol tohtoročný deviaty ročník bohatší o sprievodný program. Návštevníci si mohli prezrieť hasičskú techniku OR HaZZ v Trnave, ukážku sanitky záchrannej služby, ukážky dravcov, využiť maľovanie na tvár, vozenie na koňoch, skákanie na trampolíne a skákacom hrade, zoorbing a vyskúšať sedieť na rôznych modeloch motoriek.

Dňa 6. januára Šachový klub Zvončín, v spolupráci s Obcou Zvončín, usporiadal 9. ročník šachového turnaja o putovný pohár starostky našej obce a zároveň pre mladých 2. ročník Memoriálu Rasťa Deáka, za rozhodovania Mgr. Vojtecha Bičana. Hralo sa švajčiarským spôsobom na 2x 15 min na 7 kôl. Rekordná účasť 29 šachistov mala vynikajúce priemerné ELO 1350.

Sviatočné vianočné popoludnie, 26.12.2012, šachisti už tradične trávia na vianočnom šachovom turnaji o Putovný pohár starostky obce Zvončín /8.ročník/ a Pohár in memoriál Rastislava Deáka na počesť nedávno tragicky zosnulého aktívneho šachistu Zvončína.

V dňoch 14-15.12.2012 sa v priestoroch KD konala Oblastná výstava chovateľov poštových holubov Pezinok, ktorú zorganizovala ZO Zvončín. Zúčastnili sa jej ZO organizácie zo Zvončína, Budmeríc, Šenkvíc, Malaciek a Kútov. Spolu bolo vystavených 101 poštových holubov.