KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

V prvej hodine tohto roku sa už tradične zišli pred KD občania, aby spoločným prípitkom privítali Nový rok 2014. Starostka obce zaželala všetkým veľa zdravia, šťastia a správnych rozhodnutí. Po novoročnom prípitku sa všetky oči obrátili k nebu, nakoľko začalo farebné divadlo v podobe ohňostroja. Ohňostroj potešil malých aj veľkých, za čo patrí vďaka Dušanovi Kosnáčovi, ktorý ho opäť zabezpečoval po odbornej stránke. Vďaka patrí aj kuchárkam, ktoré sa postarali o varené víno a čaj na zahriatie.

V stredu, 18.12.2013, sa v zasadačke OcÚ stretli rovesníci, ktorí sa narodili v tomto roku. Prišli sa zoznámiť so svojimi budúcimi spolužiakmi. Starostka ich srdečne privítala medzi občanmi. Rodičom zaželala veľa radosti s detičiek a pevné nervy pri ich výchove. Po symbolickom prípitku boli deťom odovzdané pamätné knižky a rodičom fin. príspevok obce. V tomto roku sa v našej obci narodili traja chlapci a tri dievčatá.

V predvečer 2. Adventnej nedele sa zasadacia miestnosť obecného úradu rozžiarila a akoby sa v nej na chvíľu zastavil čas. Túto dočasnú premenu nespôsobili len svietniky a kahančeky rozjasňujúce prekrásne obrazy Vilmy Holickej a majstrovské drevorezby Ivana Slezáka, ale i samotní ľudia túžiaci sa dotknúť a precítiť to „anjelské“, ktoré všetci viac menej iba tušíme. Vernisáž spojenú s poetickým večerom a rozhovormi o javoch „medzi nebom a zemou“ zorganizovalo občianske združenie Zelená pre krajší svet a dalo jej príznačný názov Anjeli v našich srdciach.

V piatok, 6.12.2013, sa v sále KD zišli deti našej obce, aby ozdobili vianočný stromček a čakali na príchod Mikuláša s pomocníkmi. Čas si krátili maľovaním obrázkov, z ktorých vznikla malá výstava vo vestibule KD. Dospelí si zatiaľ vychutnávali vianočný punč a obdivovali zručnosť našich šikovných žien z obce, ktoré predstavili svoje výrobky na predajnej výstave výrobkov. Keď vstúpil Mikuláš s miništrantom a dvoma čerticami, nastalo úplné ticho. Úvodné privítanie, vystriedali pesničky a básničky, ktorými deti chceli potešiť Mikuláša. Pomocníci im za to odovzdali bohaté mikulášske balíčky.

Dňa 17.11.2013, sa po roku opäť stretli seniori našej obce na spoločnom stretnutí. Počet seniorov sa zvýšil o čerstvých šesťdesiatnikov. Nádherný program sa už tradične pripravili pani učiteľky MŠ, ktoré ukázali, že aj s našimi najmenšími deťmi sa dajú robiť zázraky. Program obohatili svojim vystúpením spoločenských tancov, tanečníci z tanečnej školy Tyrnavia - Johanka Hečková a Igor Crhoň. Po odovzdaní symbolických anjelov našim tohtoročným jubilantom sa mikrofónu ujala p. Čižinská a p. Gájdošim, ktorí sa svojim spevom postarali o dobrú náladu. Do tanca spievali až do zlyhania techniky. O výbornú večeru sa postarali pani kuchárky, za čo im patrí srdečná vďaka.

Príchod jesene, už tradične, v našej obci ohlasuje akcia spoločného vyrezávania tekvíc a vypúšťanie lampiónov šťastia. Nebolo tomu inak ani tento rok. V piatok, 20.9.2013, sa verejný priestor pred obchodom pri potoku, premenil na tvorivé dielne, kde sa z mamičiek, otcov, či starých rodičov stali umelci a pomáhali svojim ratolestiam pri vyrezávaní svetlonosov. Napriek počasiu, ktoré nás trochu potrápilo, si nenechali pokaziť náladu a spoločnú akciu si užili. Každé zúčastnené dieťa bolo odmenené sladkosťou. Všetky deti mali možnosť zmeniť sa na rozprávkovú bytosť, pretože počas celej akcie prebiehalo bezplatné maľovanie na tvár. Mnohí netrpezlivo čakali na ohlásený čas spoločného vypúšťanie lampiónov šťastia. Túto hodinu sme nedodržali, pretože počasie bolo vrtkavé a preto sa lampióny vzniesli nad dedinu skôr. Tento rok sa nám vandali vyhli a krásne vyrezané tekvice krášlili našu obec až do pondelka. Celú akciu pripravila knihovníčka obce - Monika Suchánová s pomocou Daniela Bugyiho, ktorým patrí veľká vďaka.

Po ročnej prestávke sa v sobotu 29.6.2013 opäť rozhoreli Jánske ohne. O prípravu a realizáciu celého podujatia sa postarali členovia PZ Zelený háj. Divinový guláš zožal medzi návštevníkmi zaslúžený úspech. Pri zvukoch harmoniky a ľudových piesní bolo príjemné posedieť a zaspievať si spolu s priateľmi a susedmi.

1. júna sa vo Zvončíne vo oslavoval MDD vo veľkom. Počasie prialo mladým dobrovoľníkom, ktorí pripravili pre všetky deti obce a blízkeho okolia športovo-zábavné popoludnie plné hier, súťaží, smiechu a zábavy. Celé podujatie sa konalo pod názvom „MDD s Jánošíkom“. Na súťažných stanovištiach mali deti možnosť získať dukáty za ktoré mohli nakúpiť v zmenárni množstvo hračiek a dôležitých detských maličkostí. Sprievodnými akciami bolo maľovanie na tvár, jazdenie na koni, skákanie na trampolíne a skákacom hrade, pukance a cukrová vata.

Dňa 31.5.2013 sa v MŠ oslavovalo MDD. V tento deň, hneď od rána, deti spievali, tancovali a súťažili o sladkosti. Vládla dobrá nálada a pri súťažiach neutíchal detský potlesk. Pre deti boli pripravené prekvapenia – slniečková torta a návšteva príslušníkov policajného zboru. Deti sa zoznámili s ich prácou a boli obdarované reflexnou páskou. P. učiteľky dostali reflexné vesty. Na záver sa deti zahrali hru na policajtov – vysielali vysielačkami, dávali putá a nakoniec sa povozili v policajných autách.

12.5.2013 sa v KD konala slávnosť osláv Dňa matiek. Aj naši najmenší občania – škôlkari na svoje mamy nezabudli a pripravili im hodinový program. Pod vedením svojich pani učiteliek sa všetky deti predstavili – básničkou či pesničkou, scénkami a tancom. Program sa veľmi páčil, čo ocenili diváci neutíchajúcim potleskom, ktorý účinkujúcich sprevádzal až do zasadačky, kde mali naši malí umelci „šatňu“. Pre všetkých bolo pripravené sladké pohostenie. Celá slávnosť bola ozvláštnená výstavou umeleckých fotografií, na ktorých boli portréty našich škôlkarov. Výstavu pripravila Ing. Kamila Burdová, za čo jej srdečne ďakujeme. Najväčšia vďaka však patrí predovšetkým p. riaditeľke MŠ R. Čižinskej a p. učiteľke J. Lužákovej, ktoré dokázali pripraviť tak nádherný program s deťmi od 3. rokov.

Už tradične sa 1. mája stavia u nás pred OcÚ máj. Ani tento rok tomu nebolo inak. Pred samotným aktom postavenia májky, prebehla ochutnávka koláčov, ktoré do súťaže O najlepší zvončanský koláč r. 2013, napiekli šikovné cukrárky. Do súťaže sa zapojilo 8 cukrárok a najlepšie tri boli ocenené vecnými cenami. O hudobný zážitok sa nám postarala hud. skupina z Plaveckého Štvrtka. Za všetky súťažné koláče srdečne ďakujeme.

Nedeľa, 21.4.2013, sa stala významným dňom pre všetkých Zvončanov. V tento deň bola do života uvedená prvá kniha o Zvončíne. Ide o autorskú knihu z pera pátra Viktora Mišutha, ktorý pôsobí ako duchovný v kláštore Uršulínok v Suchej nad Parnou. Neveľká publikácia, bohatá na informácie od dávnej histórie, cez nedávnu minulosť až po súčasnosť, poskytuje mnoho informácií, o ktorých mnohí z nás nevedeli.

5. apríla 2013 sa i naša knižnica zapojila už po piatykrát do medzinárodného čitateľského podujatia s názvom Noc s Andersenom. Jej cieľom je podpora čítania u mladých čitateľov, ktorí mnohokrát strávia až príliš veľa času na internete. Táto čarovná noc bola realizovaná pri príležitosti výročia narodenia svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.

V nedeľu, 10. februára 2013, do sály KD dorazil fašiangový sprievod masiek, ktorí tvorili členovia súboru Krupanskí črpáci. Prijali pozvanie a prišli k nám pochovať basu pred nastávajúcim pôstnym obdobím. Postarali sa o výbornú náladu divákov, ktorí sa mohli pohostiť občerstvením o ktoré sa postarali naše ženy. Veľké poďakovanie patrí p. Poláčkovej, p. Hrubej, p. Márii Císarovej (č.d.144), p. Margite Císarovej (č.d. 112), p. Suchánovej, p. Zelenskej a p. Strakošovej.

I naši najmenší stihli osláviť fašiangy tak ako sa patrí – v maskách. V piatok 8. februára 2013 sa naša škôlka premenila na sídlo neviest, princezien, motýľov, pirátov, brušnej tanečnice, rôznych bojovníkov, supermanov, ale i stavbára, šmoulíka, tekvice či snehulienky. O zábavu sa deťom postarali pani učiteľky MŠ a o plné brušká dobrôt zase mamičky. Za účasti niekoľkých rodičov sa deti výborne zabavili a určite sa už teraz tešia na ďalší karneval.

Už po 30 minútach Nového roku 2013 sa pred KD stretlo takmer 250 občanov našej obce, aby spoločným prípitkom privítali Nový rok. Po slávnostnom príhovore starostky obce, ktorá občanom zaželala najmä zdravie a veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote, p. D. Kosnáč odpálil krásny ohňostroj. Napriek technickému problému sa ohňostroj páčil a vyslúžil si potleskom poďakovanie prítomných. Následne si susedia, priatelia a známy pri varenom víne navzájom želali všetko naj v r.2013.

Dňa 19.12.2012 sa stretli všetky deti, ktoré sa narodili v tomto roku. Nechali sa svojimi rodičmi priviesť a priniesť na svoju prvú stretávku rovesníkov. Starostka obce všetkých srdečne privítala a zaželala veľa zdravia, šťastia a rodičom pevné nervy pri ich výchove. Obdarovala deti knihou a rodičom odovzdala fin. príspevok obce. V tomto roku sa narodilo 5 detí, z toho dve slečny a traja mládenci.

V sobotu, 8.12.2012, si Mikuláš predsa len našiel čas, po splnení všetkých štvrtkových povinností, a navštívil naše deti v KD. Najskôr mu a Anjelík s čertom v spolupráci s deťmi pripravili všetko pre jeho príchod. Mikulášovi deti zložili mikulášsku prísahu a potom mohol už rozdávať balíčky, ktoré si pre Zvončianske deti odložil. Divadelné predstavenie hercov sa deťom veľmi páčilo a pobavili sa aj dospelí. Rozžiarené očká detí boli tou najlepšou odmenou. Srdečná vďaka patrí tradičnému sponzorovi tejto akcie – p. Dušanovi Kosnáčovi.

Tohtoročné stretnutie seniorov sa muselo presunúť na neskorší termín, ale na vydarenosti podujatia to rozhodne neubralo. V nedeľu 25.11.2012 sa po roku opäť stretli občania nad 60 rokov. Takmer 85 ľudí si spoločne pozrelo program, ktorý pre nich pripravili naši škôlkari pod vedením p. učiteliek. Následne ich svojim spevom potešil spevácky zbor Bohdanovčan, ktorý sa postaral aj o zábavu do tanca.

Ako je už v našej obci zvykom, tak aj tento rok sa stretli obyvatelia Zvončína na akcií „Vyrezávanie tekvíc“. Vyrezávanie tekvíc patrí k pekným zvykom a strašiaci s blikotajúcim svetlom nám napovedajú, že už je tu jeseň. Trošku horšie počasie sa asi podpísalo na slabšej účasti ako po iné roky, ale strašiaci boli o to zaujímavejší a originálnejší. Najmenších účastníkov tento rok okrem sladkej odmeny potešilo aj maľovanie na tvár. Spoločne sme vypustili lampióny šťastia a utekali domov sušiť vybrané jadierka.

V posledný prázdninový deň ožilo futbalové ihrisko vo Zvončíne inak ako len športovo. Zvončania sa lúčili s letom po prvýkrát trochu netradične. V nedeľu, 2.septembra, sa uskutočnil 1.ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu.

9. júna 2012 sa už po siedmykrát v našej obci uskutočnilo športovo-zábavné popoludnie, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Organizátori z radov „zvončanských“ dobrovoľníkov nelenili ani tento rok a pripravili pre deti pestrý program.