KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Fašiangový karneval V stredu, 8.2.2017, sa v našej obci konal fašiangový karneval. OcÚ sa zmenil na divoký západ, kde prebiehali súťaže medi kovbojmi a indiánmi, pod vedením skúsených animátorov z firmy Step up. Akciu organizačne zabezpečila nezisková organizácia Sociálne centrum Anjel, za čo jej patrí, za všetky vyšantené deti -srdečná vďaka.

Silvestrovský ohňostroj Tento rok sme sa rozlúčili so starým rokom netradične už večer na Silvestra veľkým ohňostrojom. V parku pri potoku sa stretli ľudia, ktorým sa nelenilo obliecť do mrazivého večera a urobiť si poslednú prechádzku v r. 2016. Pri varenom vínku a sladkom čaji si spoločne pripili na Nový rok 2017. O krásny ohňostroj sa postaral už tradične Dušan Kosnáč, za čo ho odmenili prítomní potleskom.

V stredu, 14.12.2016 sa stretli novorodenci našej obce na svojej prvej stretávke. Zoznámili sa so svojimi, možno budúcimi, „spolužiakmi“. Tento rok v našej obci pribudli 4 malé občianky a 6 občanov. Všetkým prajeme veľa zdravia a lásky. Deťom krásne detstvo a rodičom pevné nervy pri ich výchove

Pečieme medovníky v MŠ ... aj v MŠ sa pripravujú na Vianoce.

V sobotu, 10.12.2016 sa konal 3. ročník akcie – Vianočné trhy. Návštevníci si mohli prezrieť a nakúpiť rôzne výrobky od šikovných a zručných predajcov, vypočuť koncert gospelovej skupiny – Spektrum, pochutnať na kapustnici, varenom vínku, či medovine. Akciu pripravili Alica Vitteková, Lucia Zelenská a Martin Císar, členovia občianskeho združenia Zelená pre krajší svet.

Stretnutie s Mikulášom V predvečer sv.Mikuláša, 5.12.2016 sa v sále KD zišli deti rôznych vekových kategórií aj s rodičmi a starými rodičmi, aby sa stretli so sv. Mikulášom. Čakanie im spríjemňovalo vyfarbovanie obrázkov pri vianočnom punči. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi priniesli všetkým deťom bohaté balíčky a pri odchode rozsvietili obecný vianočný strom pred OcÚ.

Vianoce na dedine. Vianoce už klopú na dvere a Zvončín pripravil pre kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Vianoce na dedine“. Podujatie sa nieslo v duchu ľudovo-umeleckých tradícií a remesiel a privítalo svojich návštevníkov v kultúrnom dome dňa 4. decembra od 14.hod. Po celý deň ste mohli obdivovať šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť si výrobky z textilu, drôtu, prútia, medové výrobky, a rôzne vianočné dekorácie. V ponuke boli aj vianočné medovníčky, domáce koláče, drevené hračky a zdravé čaje. Sprievodným programom bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Trnavček s pásmom: „Zďaleka ideme, novinu vám nesieme“. Návštevníkov zaujala aj predvianočná mágia- ondrejské veštenie, obchádzky Lucií, a tradičné pečenie oblátok. Pre deti boli pripravené tvorivé vianočné dielničky. Tradičné dedinské Vianoce pre vás pripravila nezisková organizácia Sociálne centrum Anjel v spolupráci s Obcou Zvončín a Poľovným združením Dolinky Zvončín.

Dňa 30.11.2016 navštívil deti z MŠ sokoliar, ktorý ukázal deťom rôzne druhy našich dravcov aj s ukážkami lovu.

V sobotu, 5.11.2016 sa po roku opäť stretli naši seniori na spoločnom stretnutí. Najskôr si pozreli program, ktorý pre nich pripravili deti z MŠ, pod vedením pani učiteliek. Škôlkari opäť nesklamali a predviedli prekrásny program, v ktorom sa predstavili všetky, aj tie najmladšie. Vyslúžili si zaslúžený potlesk a pani učiteľky poďakovanie za ich namáhavú prácu. Po programe nasledovalo už tradičné blahoželanie jubilantom, ktorí sa tento rok dožili guľatín. Rady seniorov rozšírilo 5 žien a 4 muži, ktorí sa dožili krásnej 60-tky. 70 rokov oslávili tento rok 4 dámy a 3 páni. 80-rokov sa dožil jeden pán. O dobrú náladu sa postarali manželia Oborilovci s Jarkom Babišom, ktorí hrali neúnavne až do neskorého večera. O výbornú večeru sa postarali naše pani kuchárky. Všetkým, ktorí pomohli s prípravou a obsluhou veľmi pekne ďakujeme.

Vyrezávanie tekvíc Dňa 23.septembra, sa v našej obci už po desiaty krát spoločne vyrezávali tekvice. Tento rok sa pre priaznivé počasie akcia mohla konať v parku pri potoku, kde sa o 17.00 hodine zišli všetky vekové kategórie. Menším deťom pomáhali s vyrezávaním rodičia, či starí rodičia. Deti dostali za svoje diela sladkú odmenu a bolo pre nich pripravené maľovanie na tvár. Akciu sme si spríjemnili spoločným vypustením balónov, z čoho mali deti veľkú radosť. Krásne svetlonosy skrášľovali obecný parčík celý víkend. Dúfame, že na tejto príjemnej akcii sa stretneme aj o rok. Akciu organizačne zabezpečila obecná knižnica pod vedením knihovníčky Kamily Hudcovičovej a dobrovoľníci Daniel Bugyi, Emka Miklošovičová a Viktorka Danišová. Všetkým v mene spokojných detí ďakujeme za krásnu akciu.

Problematike životného prostredia a aktivizovaniu obyvateľov všetkých vekových kategórií do ochrany a tvorby životného prostredia bol venovaný druhý ročník Festivalu krajiny, ktorý zorganizoval ÚKE SAV tento rok v našej obci v spolupráci s OcÚ, MŠ a poľovníkmi zo Zvončína. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia László Sólymos. Investícia do detí v oblasti životného prostredia je podľa štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Borisa Suska, ktorý navštívil našu obce, tou najlepšou investíciou. Hlavnou cieľovou skupinou bola najmladšia generácia, pre ktorú pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV pripravili tvorivé dielne a ekosúťaže s aktuálnymi environmentálnymi témami, ako sú klimatické zmeny, ozónová diera, odpady a ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia. Na záver sa konal futbalový duel medzi pracovníkmi ÚKE SAV a futbalovým mužstvom starostov, ktorí sú tento rok úradujúci majstri Európy vo futbale starostov. Putovný pohár Ministra ŽP SR získali starostovia a je vystavený na OcÚ vo Zvončíne, kým nezíska nového majiteľa.

MDD 2016 vo Zvončíne V našej obci funguje skupina mladých dobrovoľníkov, ktorí každoročne pripravujú športovo-zábavné popoludnie pri príležitosti MDD zo sponzorských príspevkov. Akcia každým rokom naberá na atraktivite a záujme okolitých obcí. Tohtoročný 11.ročník sa konal 5.júna 2016 na futbalovom ihrisku. Na deti čakali náučné stanovištia s rôznymi zábavnými disciplínami, skákací hrad, maľovanie na tvár, ukážky výcviku psov a dravcov, ukážky policajných zbraní, predvedenie historického šermu a mnoho ďalších atrakcií. Pre spestrenie programu bolo pripravené bohaté občerstvenie - cigánska pečienka, domáca štrúdľa, nanuky, zmrzlina, cukrová vata, popcorn a iné dobroty. Pozitívna odozva je najlepšou odmenou dobrovoľníkov od všetkých, ktorí si prišli spríjemniť nedeľné popoludnie športom, zábavou a nezabudnuteľnými aktivitami pre deti v kruhu svojich priateľov a známych. Mediálne podporili: Trnavský hlas, Trnavsko a www.sdeťmi.com Sponzorsky zabezpečili: Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet, o.z., Finančná správa SR, p. Dudášová Viera, p. Kosnáč Dušan, p.Debrecký Igor, Ing. Císar Milan st., rodina Belavá – Kovoefekt, rodina Hrubá, AGROPO s.r.o, CS s.r.o, Rupos s.r.o, Spedas s.r.o, ajmax travel, Curaprox, MO SNS Zvončín, R&J spol. s.r.o, Re-Plast – Ján Krčula, autoservis Fodor, Rybárstvo Trnava, Profi terasy, Rosenthal, PPServis, Kamarian photography, UNI HOUSE, Pizza Exxpres, COOP Jednota Aquapark Senec, Your Choice, www.stastnamama.sk, www.pesvpohode.sk, www.bout4u.sk, www.kenshin-tachi.sk, Dobrovoľníci: Barci Adam, Barčák Tomáš, Blažeková Andrea, Braniš Lukáš, Bugyi Daniel a Alexandra, Crhoňoví Igor a Simona, Čerňanský Aladár, Danišové Oľga a Janka, Danišová Viktória, Dudášová Nina, Gergel Tomáš, Havranké Petra a Janka, Hudcovičová Kamila, Jakubičková Hana, Kolárová Kristína, Krištof Viliam, Magulová Eliška, Miklošovičová Emma, Strakošoví Michal a Michaela, Suchánové Mária a Monika Všetkým srdečná vďaka!

Deň matiek Nedeľa – 8.5.2016- bola sviatočným dňom všetkých mamičiek, babičiek, a žien, ktoré svojou láskou pomáhajú vychovávať naše deti. Deti MŠ si k tomuto sviatku pripravili veľkú kyticu uvitú z riekanok, básničiek, pesničiek a scénok. Vystúpenie bolo obohatené aj o tanec, ktorý si pripravili deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok. Program, ktorý nacvičili naše pani učiteľky so svojimi zverencami svedčí o ich trpezlivosti a umení naučiť aj najmenšie deti vystúpiť pred publikom, za čo im patrí veľká vďaka nie len od rodičov, ale aj od ostatných divákov.

Stavanie mája Stalo sa už tradíciou, že sa v našej obci, pri stavaní mája, koná súťaž o najlepší Zvončiansky koláč roka. Tento rok nastala zmena a konala sa prezentácia koláčov našich šikovných a hlavne ochotných cukrárok. 1. mája sa zvukov harmoniky a spevu našich Zvončianskych speváčok postavila Májka a zároveň si mohli občania pochutiť na 7 druhoch zákuskov, ktoré napiekli tieto dámy: p. Hrubá, p. Hulíková, p. Konečná, p. Silná, p. Miklošovičová, a p. Suchánová. Všetky koláče veľmi chutili a preto im patrí okrem drobnej odmeny aj veľké poďakovanie za ich ochotu, čas a lásku, ktorú vložili do pečenia pre druhých.

Noc s Andersenom V piatok, 01.04.2016, sa obecná knižnica vo Zvončíne, zapojila už ôsmykrát do medzinárodnej akcie Noc s Andersenom. Témou tohtoročného podujatia bola najznámejšia rozprávka dánskeho spisovateľa – Malá morská víla, ktorá oslavovala 180. výročie vzniku. Na začiatku sme si porozprávali niečo zo života dánskeho rozprávkara, neskôr nasledovalo reťazové čítanie knižky, ktorú nám do knižnice poslalo vydavateľstvo Slovart ako knižný dar. Pre deti bol pripravený krátky kvíz, v ktorom si mohli vyskúšať svoje vedomosti zo sveta rozprávok. Po spoločnej večeri, sa deti zapojili do rôznych aktivít, hľadali poklad a pred spaním si pozreli rozprávku, ktorú si spoločne vybrali. Celý večer sa niesol vo veselej atmosfére a dúfame, že rovnako tomu bude aj o rok.

Veľkonočné trhy Nezisková organizácia Sociálne centrum Anjel v spolupráci s Obcou Zvončín pripravilo druhý ročník Veľkonočných trhov, ktoré sa konali 19. marca 2016. V jarne vyzdobenej sále KD si návštevníci mohli zakúpiť rôzne výrobky z prútia a drôtu, výborné zákusky a cifrované medovníčky, veľkonočné kraslice a výzdobu, med a výrobky z medu, kozí syr a mydlo, zabíjačkové špeciality, čaje a bylinky a iné. O kultúrny program s veľkonočnou tematikou sa postaral detský folklórny súbor Trnavček.

Fašiangový karneval Dňa 1. februára 2016 prepadli našu obec Zvončín piráti. Priplávali na obrovskej kartónovej lodi, a zakotvili v kultúrnom dome. Uniesli nám tety kuchárky, posadili ich na palubu, a prikázali im, aby nás častovali tuhým pirátskym grogom a všakovakými pochúťkami, ktoré pripravili šikovné zvončianske ženičky. Na druhej strane paluby vítali účastníkov mladé zvončianske devy, a rozdávali prichádzajúcim deťom zlatky z predchádzajúcich lupov. Napokon piráti uniesli aj naše ratolesti oblečené do karnevalových masiek, aby ich zapojili do divokého tanca a pirátskych hier. Zábave nebolo konca kraja. Veselili sa všetci malí i veľkí, deťúrence spolu s rodičmi, starými rodičmi, tetami a známymi. Príjemnú atmosféru tejto pirátskej zábavy dotváral krásne vyzdobený pirátsky kulturák. Čas ubiehal veľmi rýchlo a ani sme nepostrehli, že nás pirátsky kapitán spolu so svojou družinou, priviedol k veľkému pokladu. Záverečnou odmenou pre deti bol dlho očakávaný cukríkový dážď. Za všetkou touto, opäť perfektnou akciou, stálo Sociálne centrum Anjel na čele s PhDr. Erikou Princovou. Už teraz sa tešíme na druhý ročník. Sociálne centrum touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu, či už finančne alebo pracovne: - Obecný úrad, MŠ, RNDr. Zita Izakovičová, PhD., firma Pneuservis Zvončín, rod. Bičanová, M. Jurkovská, A. Miklošovičová, rod. Danišová, S. Jordánova, S. Gažovičová, A. Hrčková, rod. Silná, A. Císarová, M. Hrubá, M. Karadyová, M. Krajčovičová, R. Gažovič, rod. Kolárová, E. Porádková, rod. Belavá, I. Debrecký. Článok napísala RNDr. Izakovičová

Zvončín privítal Nový rok 2016 ohňostrojmi po celej obci. V parku pri potoku si spoločne pripili punčom a vínom, ktorý nalievali poslanci OZ. Starostka zaželala všetkým veľa zdravia a úspechov a p. Dušan Kosnáč odpálil nádherný ohňostroj, za ktorý mu patrí veľká vďaka.

V stredu – 9.12.2015, sa v zasadačke OcÚ stretli dve najmenšie obyvateľky obce na svojej prvej stretávke. Starostka im zaželala veľa zdravia, spokojnosti a pevné nervy s rodičmi. Rodičom drží palce pri výchove svojich prvorodených ratolestí a zároveň ich poprosila, aby ich slečny nezostali jedináčikmi. Pracovníčky OcÚ odovzdali darček v podobe pamätnej knihy a finančného príspevku od obce. V r. 2015 rozšírili zoznam obyvateľov Zvončína dve dievčatká.

V nedeľu, 6. decembra 2015, prišiel rozžiariť svetielkami obecný vianočný stromček sám sv. Mikuláš aj s pomocníkmi. Chvíle čakania na jeho príchod si deti krátili maľovaním obrázkov a dospelí ochutnávkou vianočného punču. V sále plnej nedočkavých detí si potom vypočul básničky a pesničky a jeho pomocníci – dvaja anjeli a traja čertíci - rozdali poslušným deťom balíčky.

V nedeľu, 25.10.2015, sa KD zaplnil našimi občanmi staršími ako 60-rokov, ale aj rodičmi s príbuznými, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie, ktoré k tejto príležitosti nacvičili naši najmladší – deti MŠ. Škôlkari nesklamali a opäť pripravili krásne vystúpenie, ktoré vyčarilo úsmev a slzy dojatia v očiach divákov. P. riaditeľka s p. učiteľkou dokázali pripraviť 30 minútové predstavenie aj s deťmi, ktoré MŠ navštevujú iba od septembra. Nám ostáva iba žasnúť nad ich šikovnosťou a poďakovať sa za ich prácu. Po vystúpení detí sme zablahoželali tohtoročným jubilantom, ktorých bolo v tomto roku neúrekom. 60-rokov sa v tomto roku dožilo 5 mužov a 4 ženy, 70-ku oslávili 4 dámy a 3 páni. 80-ku tento rok oslavovali jedna dáma a jeden pán. Nakoľko sa všetci jubilanti stretnutia nezúčastnili, malé darčeky im boli odovzdané aj dodatočne. Po výbornej večeri, o ktorú sa postarali členky komisie pre kultúru a pomocníčky, sa o hudobnú zábavu postarala p. riaditeľka MŠ spolu s partnerom. Všetkým, ktorí sa postarali a pomohli pri príprave tohto stretnutia srdečne ďakujem.

V našej obci sa už stalo tradíciou, že v septembri sa stretávajú deti s rodičmi na spoločnej akcii – Vyrezávania tekvíc. V piatok, 28.9.2015, nám počasie neprialo, pretože lialo ako z krhly. Napriek tomu sa stretlo niekoľko rodičov a detí, ktoré sa počasím nedalo odradiť a prišli vyrezávať do náhradných priestorov v KD. Po vyrezaní svojej tekvice, sa dali pomaľovať na tvári Jankou Danišovou. Nakreslili, či vymaľovali obrázky na spoločnú výstavu. Tento ročník sme vymenili vypúšťanie lampiónov šťastia za balóny, ktoré krásne vystúpali do neba aj v mokrom počasí. Celú akciu zabezpečovala nová knihovníčka obce – Kamila Hudcovičová spolu s Danielom Bugyim a Mgr. Monikou Suchánovou. Napriek nižšej účasti návštevníkov môžu byť spokojný, že sa akcia vydarila, za čo im ďakujeme.

V nedeľu, 10.5.2015, sa v KD vo Zvončíne konala oslava Dňa Matiek. Pre všetky mamičky a babičky pripravili program naši najmenší – škôlkari. Kultúrne pásmo plné básničiek, pesničiek a tančekov, rozžiaril tváre všetkých oslávenkýň, ale aj oteckov, dedkov a ostatných rod. príslušníkov účinkujúcich. Za krásny program patrí vrelá vďaka pani učiteľkám, ktoré dokázali prezentovať deti všetkých vekových kategórií. Pre všetkých návštevníkov podujatia bolo pripravené sladké pohostenie.

1. máj je už tradične v našej obci spojený so stavaním Mája a súťažou o Zvončanský koláč roka. Do súťaže bolo prihlásených šesť koláčov. Po súťažnej ochutnávke a následnom hlasovaní, si návštevníci akcie vypočuli kultúrny program ľudovej skupiny Fidlikanti z Horných Orešian. Počas ich vystúpenia slobodný mládenci z obce vztýčili máj. Výsledky hlasovania: 3. miesto-p. Erika Sučanová, 2. miesto-p. Eva Silná, 1. miesto-p. Mária Císarová. Zvončanským koláčom r. 2015 sa stali karamelovo-ovocné rezy.

Soc. centrum Anjel n.o. zorganizovalo v našej obci 28. marca 2015 prvé veľkonočné trhy. Občania si mohli zakúpiť výrobky košikárov, drotára, pernikárky, domáce koláče, veľkonočné kraslice zdobené rôznymi technikami, výrobky od včelára, rôzne bylinkové čaje, domáce koláče a rôzne veľkonočné ozdoby. O občerstvenie sa postaral p. Debrecký a o kultúrny program spevácka skupina Brezinka z Bolerázu. Súčasťou trhov bola aj výstava fotografií.

Noc s Andersenom Veľmi obľúbená akcia medzi malými čitateľmi, Noc s H. Ch. Andersenom sa v našej malej, ale útulnej knižnici konala 27. marca 2015. Do medzinárodného podujatia sme sa zapojili už po siedmykrát. Táto kúzelná noc priniesla veľa čarovných momentov, na ktoré bude 11 detí určite dlho spomínať. Na úvod sme si predstavili svetoznámeho rozprávkara a jeho literárnu tvorbu. Neskôr sme venovali pozornosť slovenskej spisovateľke Petre Nagyovej Džerengovej, ktorej tvorba nie je venovaná iba dospelým čitateľom, ale aj deťom. Reťazovo sme si prečítali úryvok z jej knižky Klára a mátohy. Po literárnom okienku sme vyhladli a naše brušká zasýtila vynikajúca pizza. Vypočuli sme si príbeh o vysychajúcom literárnom strome, ktorý sme sa snažili zachrániť sľubom, že budeme čítať a rozširovať si slovnú zásobu a nielen sedieť doma pri počítačových hrách.

V utorok, 17.2.2015, sa MŠ premenila na miesto plné rozprávkových bytostí. Motýle, princezné, snehulienky, lienky, spidermani, batmani, supermani a mušketieri si užívali karneval. O občerstvenie sa postarala p. kuchárka spolu s mamičkami, výzdobu pripravila p. školníčka a o zábavu sa starala p. učiteľka s p. riaditeľkou MŠ.

V nedeľu, 15.2.2015, sme v KD pochovali basu, ktorú si vzala smrtka pred nadchádzajúcim obdobím pôstu. Pohrebný obrad vykonala dychová hudba Suchovanka k všeobecnej spokojnosti pozostalých. O občerstvenie sa postarali naše domáce kuchárky. Za výborné fašiangové dobroty ďakujeme p. Poláčkovej, Hrubej, Danišovej, Císarovej, Izakovičovej, Jakubcovej, Jurkovskej, Kosnáčovej, Habalovej Miklošovičovej a Strakošovej.

V prvých minútach nového roku sa už tradične zišli pred kultúrnym domom občania, aby nový rok 2015 začali spoločným prípitkom. Starostka obce zaželala všetkým veľa zdravia, šťastia a lepší rok ako ten minulý. Po novoročnom želaní sa všetky oči obrátili k nebu, nakoľko začalo farebné divadlo. Ohňostroj potešil malých aj veľkých, za čo patrí vďaka Dušanovi Kosnáčovi a Petrovi Kuracinovi, ktorý ho zabezpečovali. Vďaka patrí aj p. kuchárkam, ktoré sa postarali o varené víno a punč na zahriatie.

V stredu 17.12.2014 sa v zasadačke OcÚ stretli tohtoroční novorodenci na svojej prvej stretávke. Spolu s rodičmi sa zoznámili so svojimi vrstovníkmi. Túto milú udalosť si užili traja tohtoroční noví obyvatelia a traja sa ospravedlnili. Tento rok sa v našej obci narodilo šesť detí - tri slečny a traja mládenci. Ako pamiatku na túto slávnosť si odniesli pamätné knižky spolu s fin. príspevkom obce.

V sobotu – 6.12.2014 – sa v KD vo Zvončíne stretli nielen rodičia s deťmi, ale i starí rodičia a ostatní obyvatelia Zvončína, aby medzi sebou privítali Mikuláša s pomocníkmi. Pri vianočnom punči a pagáčikoch sa potešili s rozžiarených očiek našich najmenších, ktorí spolu s knihovníčkou zdobili vianočný stromček a kreslili obrázky na výstavku pre Mikuláša. Keď dorazil Mikuláš spolu s anjelom a čertíkmi, deti ani nedýchali. Po zaspievaní pesničiek a recitovaní básničiek, Mikuláš deti obmenil sladkou odmenou. Na záver sa rozsvietil vianočný stromček pred OÚ.

V sobotu, 8.11.2014, sa v KD vo Zvončíne konalo verejné predstavenie kandidátov na post starostu obce a poslanca OZ. Celé podujatie bolo riadené odborníkom - facilitátorom, ktorý zabezpečoval rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov na ich prezentáciu a následne riadil diskusiu s občanmi, ktorí kládli kandidátom otázky. Verejného stretnutia sa zúčastnili všetci traja kandidáti na post starostu obce a 10 kandidátov na post poslanca OZ. Dve kandidátky sa vopred ospravedlnili svoju neúčasť a traja kandidáti neprišli.

Dňa 26.10.2014, sa po roku opäť stretli seniori, – teda občania nad 60r., našej obce na spoločnom stretnutí. Počet seniorov sa zvýšil o 9 čerstvých šesťdesiatnikov. Zároveň sme spoločne zagratulovali aj 10 sedemdesiatnikom. Nápaditý program sa už tradične pripravili pani učiteľky MŠ, ktoré ukázali, že aj s našimi najmenšími deťmi sa dajú robiť zázraky. Po odovzdaní symbolických anjelov našim tohtoročným jubilantom sa mikrofónu ujali manželia Oborilovci spolu s Jarkom Babišom, ktorí sa svojim spevom a hudbou postarali o dobrú náladu. Do tanca spievali až do odchodu posledného návštevníka. O výbornú večeru sa postarali pani kuchárky, za čo im patrí srdečná vďaka.

V piatok, 19.9.2014, sa konala obľúbená akcia detí i dospelých – Vyrezávanie tekvíc a púšťanie lampiónov šťastia. Akcia , ktorú organizuje každoročne Obecná knižnica vo Zvončíne, sa tento rok mimoriadne vydarila. Príjemné počasie zabezpečilo polovicu úspechu a druhú polovicu vysoká návštevnosť podujatia. Vyrezávané tekvičky sú z roka na rok krajšie a náročnejšie. Mnohé mamičky a oteckovia dokážu vytvoriť hotové umelecké diela. Profesionálne zabezpečenie organizácie akcie knihovníčkou obce – Mgr. Monikou Suchánovou a jej pomocníkom Danielom Bugyim urobilo z jednouchej akcie, malý sviatok. Za to im patrí veľká vďaka.

Naši malí škôlkari sa vybrali 26.5. 2014 na exkurziu OR HaZZ v Trnave. Najskôr si vyskúšali hromadnú autobusovú dopravu, ktorá bola pre deti prvým zážitkom. Následne sa tešili pozornosti pánov hasičov, ktorí mali s malými nezbedníkmi veľkú trpezlivosť. Ukázali im rôznu hasičskú techniku. Najviac však zaujala „štvorkolka“, ktorá si vyslúžila ich najväčšiu pozornosť.

V nedeľu, 11. mája 2014, sa aj v našej obci konala oslava všetkých matiek. V KD sa zišli mamičky, babičky, tety a krstné, ale aj ostatní rod. príslušníci detí z MŠ, ktoré si k tomuto sviatku pripravili prekrásny kultúrny program. Na úvod starostka poďakovala všetkým ženám, ktoré s láskou vychovávajú deti za ich obetavosť a lásku. Následne predviedli Johanka Hečková a Igor Crhoň, ukážky spoločenských tancov. Potom už pódium patrilo iba našim najmenším – deťom z MŠ. Pod vedením pani učiteliek nacvičili pásmo piesní a básní, ktorý ukončili scénkou O Medvedíkovi a včielkach. Malí umelci dokázali zabaviť publikum hodinovým programom, pri ktorom sa určite nikto nenudil, za čo patrí veľká vďaka najmä p. učiteľkám.

Vo Zvončíne sa stalo tradíciou stavanie májky 1.mája. Toto podujatie pripravuje komisia OZ pre kultúru a je spojené so súťažou O Zvončanský koláč roka. Do tohto ročníka sa zapojilo 6 cukrárok a tri boli ocenené vecnými odmenami. Po ochutnávke vybrali účastníci akcie najlepší hlasovaním. Tento rok to bolo veľmi jednoznačné, pretože víťazný koláč vyhral s vysokým náskokom pred nasledujúcim. Počas celej akcie sa o hudobný sprievod postarala dychová hudba Suchovanka. Výsledky súťaže: 3. miesto: Kinder bomba od Eriky, Císarovej, 2. miesto: Tvarohový rez od Eriky Sučanovej a 1. miesto: Jogurtové kocky od Márie Císarovej

V piatok 4.4.2014 sa v našej knižnici zišli malí čitatelia vybavení karimatkami, spacákmi a vankúšmi. Spolu sme sa tak zapojili medzi ďalšie knižnice na Slovensku a v Česku, ktorých deti prespali počas akcie ,,Noc s Andersenom“ v ich priestoroch. Po príchode sme sa s deťmi pustili do výroby plagátika. Spoločne sme si potom čítali rozprávku z knižky, ktorú si deti vybrali. Do čítania sa zapojili aj najmenší čitatelia. Večer pokračoval rôznymi súťažami, do ktorých sa deti s nadšením zapojili a víťazi dostali sladkú odmenu. Pred spaním sme si pozreli rozprávku ale únava deti zmohla ešte pred koncom filmu. Ráno sme začali krátkou rozcvičkou a sladkými raňajkami, za ktoré ďakujeme maminkám detí. Dúfame, že sa na takejto peknej akcií stretneme aj o rok.

V utorok, 4.marca, sa aj u nás pochovávala basa. Bola to posledná možnosť zábavy pred nadchádzajúcim pôstnym obdobím. ... a že to bola výborná zábava! Dokazuje to účasť občanov, napriek tomu, že sme po prvýkrát basu pochovávali cez pracovný týždeň. O zábavu sa postarala folklórna skupina „Ružindolčané“. Občerstvenie zabezpečil obecný úrad a dobrovoľníčky – cukrárky, za čo im patrí veľká vďaka. Mali ste možnosť ochutnať slané a sladké dobroty od p. Císarovej A., p. Císarovej M., p. Hrubej, p. Crhoňovej, p. Jurkovskej, p. Izakovičovej, p. Miklošovičovej, p. Danišovej a p. Mikolášikovej.

Dňa 21.2.2014 sa konal v MŠ detský karneval. Rodičia deťom pripravili pekné masky, slané a sladké občerstvenie a spoločne s deťmi sa pri príjemnej hudbe zabávali na karnevale. O ostatné sa postarali zamestnanci MŠ, ktorí MŠ vyzdobili a tým spríjemnili prostredie pre deti. Ku koncu karnevalu navštívil MŠ kúzelník, ktorý vyčaril pre deti neopakovateľnú atmosféru. Karneval sa niesol v radostnom duchu.