KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Novoročný prípitok s ohňostrojom (1.1.2018)

Krátko po nástupe Nového roka sa pred obchodom stretli Zvončania na spoločnom prípitku. Pri varenom vínku si popriali všetko dobré a vychutnali veľkolepý ohňostroj, ktorý už tradične zabezpečil Dušan Kosnáč, za čo mu patrí veľká vďaka.

Vianočné trhy (16.12.2017)

V sobotu, 16.12.2017, sa celým KD už od rána niesli vône zabíjačky. Dobrovoľníci už po druhý krát pod záštitou o.z. Zelená pre krajší svet pripravovali pravé zabíjačkové dobroty, ktoré potom predávali pri Vianočných trhoch. Zelená pre krajší svet o.z. pripravilo už 3. ročník Vianočných trhov, ktoré sa konali v poobedných hodinách až do večera. Okrem zabíjačky si mohli návštevníci nakúpiť koláče, oblátky, vianočnú výzdobu, či vianočné darčeky. Zároveň si mohli pozrieť vystúpenie detí z MŠ Zvončín, folklórneho súboru pri ZŠ v Suchej nad Parnou a tí najvytrvalejší aj koncert dychovky Karpatská kapela.

Pečenie medovníkov v MŠ (14.12.2017)

V našej MŠ sa deti učia vianočným tradíciám. Celý december sa niesol v znamení príprav Vianoc a nácviku vianočného vystúpenia. Ani tento rok pri tom nechýbalo pečenie medovníkov, ktoré „malkáči“ aj „veľkáči“ zvládli na výbornú. Vďaka pani učiteľkám sa tešili z vlastnoručne upečených dobrôt.

Vítanie do života (13.12.2017)

V stredu , 13.12.2017, sa v zasadačke OcÚ konala prvá stretávka rovesníkov, ktorí sa narodili v tomto roku. Naša obec sa rozrástla o dve dievčatá a troch chlapcov. Spolu s rodičmi sa prišli zoznámiť s budúcimi kamarátmi, či spolužiakmi a dostali malé darčeky .

Stretnutie s Mikulášom (6.12.2017)

Sv. Mikuláš neobišiel našu obec a medzi poslušné deti Zvončína zavítal 6.12.2017 o 17.00. Rozsvietil Obecný vianočný stromček a spolu s čertíkmi a anjelmi rozdal deťom sladké balíčky. Deti sa nehanbili a Mikulášovi zaspievali a zarecitovali. Spolu s rodičmi si večer užili pri vianočnom punči. Ich rozžiarené očká boli pre účinkujúcich tou najlepšou odmenou.

Mikuláš v MŠ (5.12.2017)

Mikuláš s anjelom navštívili aj naše deti v MŠ. Po zaspievaní pesničiek a zarecitovaní básničiek im rozdal bohaté balíčky.

Sokoliar v MŠ

V jedno slnečné jesenné dopoludnie navštívil našu MŠ sokoliar, ktorý deťom predstavil dravce, ktoré deti môžu vidieť vo voľnej prírode u nás na Slovensku. Deti sa o dravcoch naučili veľa nových informácií a tí čo sa nebáli si ich vyskúšali ich váhu aj na vlastnej ruke.

Stretnutie seniorov (27.10.2017)

Október je mesiacom úcty k starším a tradične sa v tomto období koná stretnutie seniorov našej obce. Tento rok sa stretnutie konalo v piatok 27.10. Deti našej materskej škôlky pripravili pre svoje babičky a dedkov prekrásne hudobno-scénické pásmo. Predstavili sa „maláči“ aj „veľkáči“ pod vedením svojich učiteliek, ktorým treba srdečne poďakovať za prípravu programu. Už tradične pripravuje obec pre tohtoročných jubilantov malé prekvapenie. Tento rok sme odovzdali darčeky 12-tym 60-nikom – 5 dámam a 7 pánom. 70 rokov sa tento rok dožilo 6 dám a 3 páni. Krásnych 80 – rokov sa dožili 1 dáma a 2 páni. 90- tiny tento rok dovŕšili 3 dámy. Po výbornej večeri a chutných koláčikoch sa o zábavu starali manželia Oborilovci a Jarko Babiš. Do tanca hrali až do odchodu posledných tanečníkov.

Brigáda PZ Dolinky (15.10.2017)

V nedeľu, 15.10.2017, sa konala brigáda PZ Dolinky. V ekoparku osadili nové stoly, lavičky a koše, ktoré obec získala s grantu SAŽP – „Obnova dediny 2017“. Za pomoc všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

Vyrezávanie tekvíc (6.10.2017)

V piatok, 6.10.2017, sa tradičného spoločného vyrezávania tekvíc zúčastnili malí aj veľkí. Užili si zábavu pri vymýšľaní vyrezania tekvice, maľovaní na tvár a kreslení. Dospeláci si „pokecali“ so známymi a susedmi, deti pobehali s kamošmi. V príjemnej atmosfére jesenného podvečera čakali na odovzdanie posledného balónika od organizátorov a potom to prišlo. Podarilo sa nám naraz vypustiť do sveta cez tridsať balónov. Celú akciu organizačne zabezpečovala knihovníčka obce – Kamila Hudcovičová spolu s pomocníkmi – Dankom Bugyim a Monikou Suchánovou. Za čo im patrí veľká vďaka.

Výlet MŠ (14.6.2017)

Záver školského roka 2016/2017 oslávili deti na opekačke v ZOO farme a na návšteve seriálovej „Hornej Dolnej“. Deti si výlet užili a v zdraví sa vrátili unavené domov.

MDD (3.6.2017)

3.júna 2017 sa miestne ihrisko už ráno zaplnilo 38-mi dobrovoľníkmi, spoluorganizátormi a účinkujúcimi, ktorí sa pripravovali na „nápor“ detí a ich sprievodcov. Pripravili súťažné i mimo súťažné stanovištia, ozvučenie, občerstvenie a iné atrakcie, aby si tento deň mohli všetci naplno užiť. Počasie všetkým prialo, a tak 185 registrovaných detí získalo nie len sladké odmeny, ale aj krásne hračky, ktoré boli zakúpené vďaka podpore TTSK a sponzorom. Všetci si deň príjemne užili a organizátori, večer síce unavení, ale spokojní, môžu začať pripravovať budúci ročník. Všetkým dobrovoľníkom a sponzorom je potrebné poďakovať, pretože bez nich by sa táto krásna tradičná oslava nemohla uskutočniť. Všetkým srdečná vďaka. Vďaka týmto sponzorom sa akcia uskutočnila: TTSK, Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet o.z., SPEDAS s.r.o, CS s.r.o, RUPOS s.r.o, Slovenský červený kríž, Trnavský dvor, Golf Trnava, Rosenthal, Kamarian photography, Rybárstvo Trnava, Pes v pohode, Boat4u.sk, Reklamné-predmety.sk, Autoservis Fodor, ProfiPneuServis, Fefe Café, Pizza Expres, kenshin-tachi.sk, Farbička, Thermalpark Nitrava, Termálne kúpalisko Podhájska, Patince-family wellness hotel, p. Dušan Polakovič, p. Dušan Kosnáč, In. Milan Císar, rodina Belavá, rodina Hrubá, rodina Miklošovičová a MO SNS Zvončín Vďaka týmto dobrovoľníkom sa akcia vydarila: Adrián Augustín, Tomáš Barčák, Nina Berglová, Lukáš Braniš, Daniel Bugyi, Alexandra Bugyiová, Vanesa Burdová, Igor Crhoň, Viktória Danišová, Oľga Danišová, Jana Danišová, Nina Dudášová, Veronika Glembová, Michal Grajciar, Janka Havranková, Petra Havranková, Kamila Hudcovičová, Klára Kajdová, Kristína Kolárová, Radovan Kotvas, Viliam Krištof, Emma Miklošovičová, Natália Potočná, Filip Rybanský, Milan Samek, Monika Sameková, Hana Silná, Michal Strakoš, Michaela Strakošová, Mnika Suchánová, Mária Suchánová, Erik Surový, Samuel Šabik, Patrícia Tkáčová, Simon Torma, Alica Vitteková, Lucia Zelenská a Viktória Žáčeková.

Oslava MDD v MŠ (1.6.2017)

1. jún už tradične patrí oslave MDD. Naše deti MŠ ho oslávili súťažami na miestnom ihrisku. O sladké odmeny pre súťažiacich sa postarala Obec Zvončín, rodičia a sponzori.

Deti MŠ na návšteve SĽUK-u (23.5.2017)

Deti MŠ navštívili SĽUK v Rusovciach. Na ich domácej scéne si pozreli predstavenie a vychutnali si obed.

Stavanie mája a Deň matiek (1.5.2017)

V pondelok – 1.mája- za spevu našich škôlkarov, vztýčili „slobodní mládenci“ vyzdobený máj pred KD. Akcia bola spojená s oslavou Dňa matiek, ktorá sa nemôže konať v KD. V priestoroch KD sa nachádza prevádzka materskej školy, ktorej budova sa rekonštruuje. Naši najmenší si pripravili pásmo básničiek, pesničiek a tančekov za ktoré zožali zaslúžený úspech.

Noc s Andersenom (31.3.2017)

V posledný deň Marca-mesiaca knihy sa v našej obecnej knižnici konala medzinárodná akcia Noc s Andersenom. Už po 9 -ty krát strávili deti noc s rozprávkami, knižkami, hrami a súťažami. Hľadali poklad, ktorý bol tento rok „zakopaný“ v teréne. Deti všetky indície rozlúštili a poklad úspešne našli. Ráno pred odchodom ich čakala každoročná rozcvička. Deti spolu s hlavnou organizátorkou – knihovníčkou Kamilou Hudcovičovou a jej pomocníčkou Mgr. Monikou Suchánovou si noc užili a už teraz sa tešia na budúci rok.

Pochovávanie basy (28.02.2017)

V posledný fašiangový utorok, 28.2.2017, sme v našej obci pochovali basu. Smútočné obrady vykonali speváci zo speváckej skupiny Krupanský črpáci z Dolnej Krupej za asistencie dychovkárov z Modranky. Basu sme oplakali a pred pôstom aj kvalitne zajedli a zapili. Všetkým gazdinkám za ich sladké a slané dobroty patrí veľká vďaka.

Domáca zabíjačka (25.2.2017)

Domáca zabíjačka V sobotu, 25.2.2017, sa za kultúrnym domom, konala tradičná domáca zabíjačka. Najskôr si ľudia mohli pozrieť ako sa na zabíjačke spracovávajú a vyrábajú domáce výrobky. Poobede sa už všetci tešili na chutné dobroty. Výrobky išli doslova na dračku a kúpychtivých záujemcov bolo viac, ako množstvo výrobkov. Pre organizátorov to bola úžasná vizitka - urobiť po prvýkrát takúto vydarenú akciu malo zmysel. Všetkým dobrovoľníkom z „Chalúp“, ale aj z iných častí Zvončína srdečne ďakujeme a dúfame, že sa budúci rok sa na tejto akcii stretneme opäť.

Fašiangový karneval (8.2.2017)

Fašiangový karneval V stredu, 8.2.2017, sa v našej obci konal fašiangový karneval. OcÚ sa zmenil na divoký západ, kde prebiehali súťaže medi kovbojmi a indiánmi, pod vedením skúsených animátorov z firmy Step up. Akciu organizačne zabezpečila nezisková organizácia Sociálne centrum Anjel, za čo jej patrí, za všetky vyšantené deti -srdečná vďaka.

Silvestrovský ohňostroj (31.12.2016)

Silvestrovský ohňostroj Tento rok sme sa rozlúčili so starým rokom netradične už večer na Silvestra veľkým ohňostrojom. V parku pri potoku sa stretli ľudia, ktorým sa nelenilo obliecť do mrazivého večera a urobiť si poslednú prechádzku v r. 2016. Pri varenom vínku a sladkom čaji si spoločne pripili na Nový rok 2017. O krásny ohňostroj sa postaral už tradične Dušan Kosnáč, za čo ho odmenili prítomní potleskom.

Vítanie do života (14.12.2016)

V stredu, 14.12.2016 sa stretli novorodenci našej obce na svojej prvej stretávke. Zoznámili sa so svojimi, možno budúcimi, „spolužiakmi“. Tento rok v našej obci pribudli 4 malé občianky a 6 občanov. Všetkým prajeme veľa zdravia a lásky. Deťom krásne detstvo a rodičom pevné nervy pri ich výchove

Pečenie medovníčkov v MŠ(14.12.2016)

Pečieme medovníky v MŠ ... aj v MŠ sa pripravujú na Vianoce.

Vianočné trhy (10.12.2016)

V sobotu, 10.12.2016 sa konal 3. ročník akcie – Vianočné trhy. Návštevníci si mohli prezrieť a nakúpiť rôzne výrobky od šikovných a zručných predajcov, vypočuť koncert gospelovej skupiny – Spektrum, pochutnať na kapustnici, varenom vínku, či medovine. Akciu pripravili Alica Vitteková, Lucia Zelenská a Martin Císar, členovia občianskeho združenia Zelená pre krajší svet.

Stretnutie s Mikulášom (05.12.2016)

Stretnutie s Mikulášom V predvečer sv.Mikuláša, 5.12.2016 sa v sále KD zišli deti rôznych vekových kategórií aj s rodičmi a starými rodičmi, aby sa stretli so sv. Mikulášom. Čakanie im spríjemňovalo vyfarbovanie obrázkov pri vianočnom punči. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi priniesli všetkým deťom bohaté balíčky a pri odchode rozsvietili obecný vianočný strom pred OcÚ.

Vianoce na dedine (04.12.2016)

Vianoce na dedine. Vianoce už klopú na dvere a Zvončín pripravil pre kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Vianoce na dedine“. Podujatie sa nieslo v duchu ľudovo-umeleckých tradícií a remesiel a privítalo svojich návštevníkov v kultúrnom dome dňa 4. decembra od 14.hod. Po celý deň ste mohli obdivovať šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť si výrobky z textilu, drôtu, prútia, medové výrobky, a rôzne vianočné dekorácie. V ponuke boli aj vianočné medovníčky, domáce koláče, drevené hračky a zdravé čaje. Sprievodným programom bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Trnavček s pásmom: „Zďaleka ideme, novinu vám nesieme“. Návštevníkov zaujala aj predvianočná mágia- ondrejské veštenie, obchádzky Lucií, a tradičné pečenie oblátok. Pre deti boli pripravené tvorivé vianočné dielničky. Tradičné dedinské Vianoce pre vás pripravila nezisková organizácia Sociálne centrum Anjel v spolupráci s Obcou Zvončín a Poľovným združením Dolinky Zvončín.

Dravce v MŠ (30.11.2016)

Dňa 30.11.2016 navštívil deti z MŠ sokoliar, ktorý ukázal deťom rôzne druhy našich dravcov aj s ukážkami lovu.

Stretnutie seniorov (05.11.2016)

V sobotu, 5.11.2016 sa po roku opäť stretli naši seniori na spoločnom stretnutí. Najskôr si pozreli program, ktorý pre nich pripravili deti z MŠ, pod vedením pani učiteliek. Škôlkari opäť nesklamali a predviedli prekrásny program, v ktorom sa predstavili všetky, aj tie najmladšie. Vyslúžili si zaslúžený potlesk a pani učiteľky poďakovanie za ich namáhavú prácu. Po programe nasledovalo už tradičné blahoželanie jubilantom, ktorí sa tento rok dožili guľatín. Rady seniorov rozšírilo 5 žien a 4 muži, ktorí sa dožili krásnej 60-tky. 70 rokov oslávili tento rok 4 dámy a 3 páni. 80-rokov sa dožil jeden pán. O dobrú náladu sa postarali manželia Oborilovci s Jarkom Babišom, ktorí hrali neúnavne až do neskorého večera. O výbornú večeru sa postarali naše pani kuchárky. Všetkým, ktorí pomohli s prípravou a obsluhou veľmi pekne ďakujeme.

Vyrezávanie tekvíc (23.9.2016)

Vyrezávanie tekvíc Dňa 23.septembra, sa v našej obci už po desiaty krát spoločne vyrezávali tekvice. Tento rok sa pre priaznivé počasie akcia mohla konať v parku pri potoku, kde sa o 17.00 hodine zišli všetky vekové kategórie. Menším deťom pomáhali s vyrezávaním rodičia, či starí rodičia. Deti dostali za svoje diela sladkú odmenu a bolo pre nich pripravené maľovanie na tvár. Akciu sme si spríjemnili spoločným vypustením balónov, z čoho mali deti veľkú radosť. Krásne svetlonosy skrášľovali obecný parčík celý víkend. Dúfame, že na tejto príjemnej akcii sa stretneme aj o rok. Akciu organizačne zabezpečila obecná knižnica pod vedením knihovníčky Kamily Hudcovičovej a dobrovoľníci Daniel Bugyi, Emka Miklošovičová a Viktorka Danišová. Všetkým v mene spokojných detí ďakujeme za krásnu akciu.

Festival krajiny (13.06.2016)

Problematike životného prostredia a aktivizovaniu obyvateľov všetkých vekových kategórií do ochrany a tvorby životného prostredia bol venovaný druhý ročník Festivalu krajiny, ktorý zorganizoval ÚKE SAV tento rok v našej obci v spolupráci s OcÚ, MŠ a poľovníkmi zo Zvončína. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia László Sólymos. Investícia do detí v oblasti životného prostredia je podľa štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Borisa Suska, ktorý navštívil našu obce, tou najlepšou investíciou. Hlavnou cieľovou skupinou bola najmladšia generácia, pre ktorú pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV pripravili tvorivé dielne a ekosúťaže s aktuálnymi environmentálnymi témami, ako sú klimatické zmeny, ozónová diera, odpady a ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia. Na záver sa konal futbalový duel medzi pracovníkmi ÚKE SAV a futbalovým mužstvom starostov, ktorí sú tento rok úradujúci majstri Európy vo futbale starostov. Putovný pohár Ministra ŽP SR získali starostovia a je vystavený na OcÚ vo Zvončíne, kým nezíska nového majiteľa.

MDD (05.06.2016)

MDD 2016 vo Zvončíne V našej obci funguje skupina mladých dobrovoľníkov, ktorí každoročne pripravujú športovo-zábavné popoludnie pri príležitosti MDD zo sponzorských príspevkov. Akcia každým rokom naberá na atraktivite a záujme okolitých obcí. Tohtoročný 11.ročník sa konal 5.júna 2016 na futbalovom ihrisku. Na deti čakali náučné stanovištia s rôznymi zábavnými disciplínami, skákací hrad, maľovanie na tvár, ukážky výcviku psov a dravcov, ukážky policajných zbraní, predvedenie historického šermu a mnoho ďalších atrakcií. Pre spestrenie programu bolo pripravené bohaté občerstvenie - cigánska pečienka, domáca štrúdľa, nanuky, zmrzlina, cukrová vata, popcorn a iné dobroty. Pozitívna odozva je najlepšou odmenou dobrovoľníkov od všetkých, ktorí si prišli spríjemniť nedeľné popoludnie športom, zábavou a nezabudnuteľnými aktivitami pre deti v kruhu svojich priateľov a známych. Mediálne podporili: Trnavský hlas, Trnavsko a www.sdeťmi.com Sponzorsky zabezpečili: Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet, o.z., Finančná správa SR, p. Dudášová Viera, p. Kosnáč Dušan, p.Debrecký Igor, Ing. Císar Milan st., rodina Belavá – Kovoefekt, rodina Hrubá, AGROPO s.r.o, CS s.r.o, Rupos s.r.o, Spedas s.r.o, ajmax travel, Curaprox, MO SNS Zvončín, R&J spol. s.r.o, Re-Plast – Ján Krčula, autoservis Fodor, Rybárstvo Trnava, Profi terasy, Rosenthal, PPServis, Kamarian photography, UNI HOUSE, Pizza Exxpres, COOP Jednota Aquapark Senec, Your Choice, www.stastnamama.sk, www.pesvpohode.sk, www.bout4u.sk, www.kenshin-tachi.sk, Dobrovoľníci: Barci Adam, Barčák Tomáš, Blažeková Andrea, Braniš Lukáš, Bugyi Daniel a Alexandra, Crhoňoví Igor a Simona, Čerňanský Aladár, Danišové Oľga a Janka, Danišová Viktória, Dudášová Nina, Gergel Tomáš, Havranké Petra a Janka, Hudcovičová Kamila, Jakubičková Hana, Kolárová Kristína, Krištof Viliam, Magulová Eliška, Miklošovičová Emma, Strakošoví Michal a Michaela, Suchánové Mária a Monika Všetkým srdečná vďaka!

Deň matiek (08.05.2016)

Deň matiek Nedeľa – 8.5.2016- bola sviatočným dňom všetkých mamičiek, babičiek, a žien, ktoré svojou láskou pomáhajú vychovávať naše deti. Deti MŠ si k tomuto sviatku pripravili veľkú kyticu uvitú z riekanok, básničiek, pesničiek a scénok. Vystúpenie bolo obohatené aj o tanec, ktorý si pripravili deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok. Program, ktorý nacvičili naše pani učiteľky so svojimi zverencami svedčí o ich trpezlivosti a umení naučiť aj najmenšie deti vystúpiť pred publikom, za čo im patrí veľká vďaka nie len od rodičov, ale aj od ostatných divákov.

Stavanie mája (01.05.2016)

Stavanie mája Stalo sa už tradíciou, že sa v našej obci, pri stavaní mája, koná súťaž o najlepší Zvončiansky koláč roka. Tento rok nastala zmena a konala sa prezentácia koláčov našich šikovných a hlavne ochotných cukrárok. 1. mája sa zvukov harmoniky a spevu našich Zvončianskych speváčok postavila Májka a zároveň si mohli občania pochutiť na 7 druhoch zákuskov, ktoré napiekli tieto dámy: p. Hrubá, p. Hulíková, p. Konečná, p. Silná, p. Miklošovičová, a p. Suchánová. Všetky koláče veľmi chutili a preto im patrí okrem drobnej odmeny aj veľké poďakovanie za ich ochotu, čas a lásku, ktorú vložili do pečenia pre druhých.

Noc s Andersenom (1.4.2016)

Noc s Andersenom V piatok, 01.04.2016, sa obecná knižnica vo Zvončíne, zapojila už ôsmykrát do medzinárodnej akcie Noc s Andersenom. Témou tohtoročného podujatia bola najznámejšia rozprávka dánskeho spisovateľa – Malá morská víla, ktorá oslavovala 180. výročie vzniku. Na začiatku sme si porozprávali niečo zo života dánskeho rozprávkara, neskôr nasledovalo reťazové čítanie knižky, ktorú nám do knižnice poslalo vydavateľstvo Slovart ako knižný dar. Pre deti bol pripravený krátky kvíz, v ktorom si mohli vyskúšať svoje vedomosti zo sveta rozprávok. Po spoločnej večeri, sa deti zapojili do rôznych aktivít, hľadali poklad a pred spaním si pozreli rozprávku, ktorú si spoločne vybrali. Celý večer sa niesol vo veselej atmosfére a dúfame, že rovnako tomu bude aj o rok.

Veľkonočné trhy 19.03.2016

Veľkonočné trhy Nezisková organizácia Sociálne centrum Anjel v spolupráci s Obcou Zvončín pripravilo druhý ročník Veľkonočných trhov, ktoré sa konali 19. marca 2016. V jarne vyzdobenej sále KD si návštevníci mohli zakúpiť rôzne výrobky z prútia a drôtu, výborné zákusky a cifrované medovníčky, veľkonočné kraslice a výzdobu, med a výrobky z medu, kozí syr a mydlo, zabíjačkové špeciality, čaje a bylinky a iné. O kultúrny program s veľkonočnou tematikou sa postaral detský folklórny súbor Trnavček.

Fašiangový karneval (01.02.2016)

Fašiangový karneval Dňa 1. februára 2016 prepadli našu obec Zvončín piráti. Priplávali na obrovskej kartónovej lodi, a zakotvili v kultúrnom dome. Uniesli nám tety kuchárky, posadili ich na palubu, a prikázali im, aby nás častovali tuhým pirátskym grogom a všakovakými pochúťkami, ktoré pripravili šikovné zvončianske ženičky. Na druhej strane paluby vítali účastníkov mladé zvončianske devy, a rozdávali prichádzajúcim deťom zlatky z predchádzajúcich lupov. Napokon piráti uniesli aj naše ratolesti oblečené do karnevalových masiek, aby ich zapojili do divokého tanca a pirátskych hier. Zábave nebolo konca kraja. Veselili sa všetci malí i veľkí, deťúrence spolu s rodičmi, starými rodičmi, tetami a známymi. Príjemnú atmosféru tejto pirátskej zábavy dotváral krásne vyzdobený pirátsky kulturák. Čas ubiehal veľmi rýchlo a ani sme nepostrehli, že nás pirátsky kapitán spolu so svojou družinou, priviedol k veľkému pokladu. Záverečnou odmenou pre deti bol dlho očakávaný cukríkový dážď. Za všetkou touto, opäť perfektnou akciou, stálo Sociálne centrum Anjel na čele s PhDr. Erikou Princovou. Už teraz sa tešíme na druhý ročník. Sociálne centrum touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu, či už finančne alebo pracovne: - Obecný úrad, MŠ, RNDr. Zita Izakovičová, PhD., firma Pneuservis Zvončín, rod. Bičanová, M. Jurkovská, A. Miklošovičová, rod. Danišová, S. Jordánova, S. Gažovičová, A. Hrčková, rod. Silná, A. Císarová, M. Hrubá, M. Karadyová, M. Krajčovičová, R. Gažovič, rod. Kolárová, E. Porádková, rod. Belavá, I. Debrecký. Článok napísala RNDr. Izakovičová

Novoročný prípitok s ohňostrojom (1.1.2016)

Zvončín privítal Nový rok 2016 ohňostrojmi po celej obci. V parku pri potoku si spoločne pripili punčom a vínom, ktorý nalievali poslanci OZ. Starostka zaželala všetkým veľa zdravia a úspechov a p. Dušan Kosnáč odpálil nádherný ohňostroj, za ktorý mu patrí veľká vďaka.

Uvítanie detí do života 08.12.2015

V stredu – 9.12.2015, sa v zasadačke OcÚ stretli dve najmenšie obyvateľky obce na svojej prvej stretávke. Starostka im zaželala veľa zdravia, spokojnosti a pevné nervy s rodičmi. Rodičom drží palce pri výchove svojich prvorodených ratolestí a zároveň ich poprosila, aby ich slečny nezostali jedináčikmi. Pracovníčky OcÚ odovzdali darček v podobe pamätnej knihy a finančného príspevku od obce. V r. 2015 rozšírili zoznam obyvateľov Zvončína dve dievčatká.

Stretnutie s Mikulášom 2015

V nedeľu, 6. decembra 2015, prišiel rozžiariť svetielkami obecný vianočný stromček sám sv. Mikuláš aj s pomocníkmi. Chvíle čakania na jeho príchod si deti krátili maľovaním obrázkov a dospelí ochutnávkou vianočného punču. V sále plnej nedočkavých detí si potom vypočul básničky a pesničky a jeho pomocníci – dvaja anjeli a traja čertíci - rozdali poslušným deťom balíčky.

Stretnutie seniorov (25.10.2015)

V nedeľu, 25.10.2015, sa KD zaplnil našimi občanmi staršími ako 60-rokov, ale aj rodičmi s príbuznými, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie, ktoré k tejto príležitosti nacvičili naši najmladší – deti MŠ. Škôlkari nesklamali a opäť pripravili krásne vystúpenie, ktoré vyčarilo úsmev a slzy dojatia v očiach divákov. P. riaditeľka s p. učiteľkou dokázali pripraviť 30 minútové predstavenie aj s deťmi, ktoré MŠ navštevujú iba od septembra. Nám ostáva iba žasnúť nad ich šikovnosťou a poďakovať sa za ich prácu. Po vystúpení detí sme zablahoželali tohtoročným jubilantom, ktorých bolo v tomto roku neúrekom. 60-rokov sa v tomto roku dožilo 5 mužov a 4 ženy, 70-ku oslávili 4 dámy a 3 páni. 80-ku tento rok oslavovali jedna dáma a jeden pán. Nakoľko sa všetci jubilanti stretnutia nezúčastnili, malé darčeky im boli odovzdané aj dodatočne. Po výbornej večeri, o ktorú sa postarali členky komisie pre kultúru a pomocníčky, sa o hudobnú zábavu postarala p. riaditeľka MŠ spolu s partnerom. Všetkým, ktorí sa postarali a pomohli pri príprave tohto stretnutia srdečne ďakujem.

Vyrezávanie tekvíc (28.09.2015)

V našej obci sa už stalo tradíciou, že v septembri sa stretávajú deti s rodičmi na spoločnej akcii – Vyrezávania tekvíc. V piatok, 28.9.2015, nám počasie neprialo, pretože lialo ako z krhly. Napriek tomu sa stretlo niekoľko rodičov a detí, ktoré sa počasím nedalo odradiť a prišli vyrezávať do náhradných priestorov v KD. Po vyrezaní svojej tekvice, sa dali pomaľovať na tvári Jankou Danišovou. Nakreslili, či vymaľovali obrázky na spoločnú výstavu. Tento ročník sme vymenili vypúšťanie lampiónov šťastia za balóny, ktoré krásne vystúpali do neba aj v mokrom počasí. Celú akciu zabezpečovala nová knihovníčka obce – Kamila Hudcovičová spolu s Danielom Bugyim a Mgr. Monikou Suchánovou. Napriek nižšej účasti návštevníkov môžu byť spokojný, že sa akcia vydarila, za čo im ďakujeme.