KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Podvečer, 5.12.2018, sa na svojej ceste zastavil u nás v KD Sv. Mikuláš aj s pomocníkmi – čertíkmi a anjelmi. Rozsvietil obecný vianočný stromček, vypočul si veľa pesničiek a básničiek od detí, ktoré potom obdaroval sladkosťami. Plná sála rodičov, starých rodičov a detí zažila čaro prichádzajúcich Vianoc pri vianočnom punči.

V utorok 4.12. 2018 navštívil našu škôlku svätý Mikuláš aj so svojim pomocníkom anjelom. Všetci škôlkari na neho netrpezlivo čakali, aby ich potešil sladkými balíčkami. Mikuláš bol veľmi zvedavý, čo mu deti pekné predvedú. Deti zaspievali, zarecitovali, zavinšovali, aj spoločne vyčistili zašpinené čižmičky pre nášho Mikuláša. Za toto všetko ich sv. Mikuláš odmenil vytúženou Mikulášskou nádielkou. Všade navôkol bolo cítiť príjemnú predvianočnú atmosféru a radosťou naplnené očká našich detí.

V pondelok, 3.12.2018 sme v našej obci slávnostne privítali našich najmladších občanov - novorodencov. Dosluhujúca starostka, za prítomnosti nastupujúce, všetkým zaželala pevné zdravie, veľa radosti a rodičom pevné nervy pri výchove svojich potomkov. Štyri dievčatá a dvaja chlapci ukázali, že sa majú k svetu a knižku s príspevkom obce určite dobre využijú. Hrdí rodičia sa niektorí spoznali, iní už družne vymieňali rodičovské skúsenosti. Niektoré detičky sa vyspali, iné vysvetlili rodičom, že spať sa bude až vonku po ceste domov.

Dňa 30.10.2018 oslávili naši poľovníci štátny sviatok prácou. V ekoparku bolo osadené nové sedenie k ohnisku. Vďaka PZ Dolinky a dvom dobrovoľníkom sme dodržali dotačnú podmienku dobrovoľnosti. Za ich čas a prácu srdečne ďakujeme.

V nedeľu , 28.10.2018, sa v sále KD stretli občania našej obci nad 60 rokov na Stretnutí seniorov“. Po krátkom rozlúčkovom príhovore p. starostky sa im predstavili naši škôlkari s pripraveným programom. Svojim vystúpením očarili všetkých prítomných a mnohí sa neubránili ani slzám dojatia. Veľká vďaka patrí p. učiteľkám, ktoré pripravili vystúpenie so všetkými zverencami, teda aj s deťmi ktoré majú 2,5 roka. Po vystúpení našich malých umelcov, odovzdala p. starostka s poslancom OZ p. Hrubým gratulácie a darček prítomným jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili krásnych gulatých narodenín. 60 rokov sa v našej obci dožilo 5 dám a 4 páni. Rovnako , 5 dám a 4 páni, sa dožilo 70-ky a jeden pán dovŕšil v tomto roku úcty hodných 80-rokov. Na záver spestrili večer svojou hudbou a spevom manželia Oborilovci s Jarkom Babišom. Všetkým, ktorí sa postarali o hladký priebeh večera a p. kuchárke za dobrú večeru, patrí veľká vďaka.

V piatok 26.10.2018, sa v KD vo Zvončíne konalo Predstavenie kandidátov na starostu a poslancov OZ vo volebnom období 2018-22. Stretnutie umožnilo občanom klásť otázky všetkým kandidátom naraz, aby mali lepší prehľad, mohli si utvoriť vlastný názor a mohli voliť lepšie informovaní.

V utorok 23. 10. 2018 do našej škôlky zavítalo divadielko s predstavením Martinka v ríši rozprávok. Bol to očarujúci príbeh o neposlušnom dievčatku, ktorú pohltil svet televízie a animovaných rozprávok, pričom zabudla, že existuje aj krajší svet a to je láska k rodičom. Martinka s kamarátmi Petrom Panom, Bubom a Klamkom v rozprávkovej krajine zažila veselé dobrodružstvo o lietaní a hľadaní pokladu. Deti mali veľkú radosť a odniesli si aj ponaučenie, že k rodičom sa treba vždy správať pekne.

Dňa 04.10. 2018 sme s deťmi navštívili malebný areál Včelovina pod Smolenickým zámkom. Išlo o zážitkovo-náučnú exkurziu so sprievodcom. Deti mali možnosť poprechádzať sa po včelárskej záhrade, zoznámiť sa s množstvom kvetov, stromov, nahliadnuť do práce včelára, popozerať včelie úle a ochutnať rôzne druhy medu. Náš výlet sa i vďaka krásnemu jesennému počasiu vydaril, o čom svedčia i radostné úsmevy detí.

Nedeľné popoludnie, 30.9.2018, navštívili našu obec Šašo Fifo a Vierka, ktorí prišli spolu s našimi deťmi vyslobodiť zakliate prasiatko. Scénky s pesničkami rozžiarili detské očká a zabavili aj rodičov a starých rodičov. Napriek menšiemu počtu detí sa im zakliate prasiatko podarilo odkliať a spokojné sa mohli vrátiť domov. Interaktívne divadlo pre našich najmladších zabezpečili organizátori z občianskeho združenia Zelená pre krajší svet. Za čo im patrí vďaka

Obľúbená jesenná akcia nielen pre deti sa konala v piatok 21.9.2018. Príjemný teplučký septembrový podvečer sme sa stretli v parčíku pri potoku. Deti spolu s rodičmi vyrezávali originálne tekvice, svoje vlastné tekvičky si aj vyfarbili, niektoré si dali pomaľovať tvár, všetci sa dobre zabávali, porozprávali a nakoniec vypustili balóniky... Ďakujeme organizátorom a dobrovoľníkom za milú akciu.

V piatok 29.6.2018 sa v našej MŠ končil školský rok. Napriek tomu, že prevádzka bude ešte 2 týždne fungovať, rozlúčka s predškolákmi prebehla v posledný deň školského roku. Deti sa so škôlkou rozlúčili veselo. Hrdo si niesli domov darované knihy, ktoré si už o rok budú samy vedieť prečítať. My im do školy želáme veľa úspechov.

29.6.2018 navštívili našu MŠ dobrovoľní hasiči so Suchej nad Parnou. Po prehliadke auta si deti vyskúšali aj techniku hasenia. Dobrovoľným hasičom ďakujeme za to, že si pre nás našli čas v rámci osobného voľna.

Na záver školského roka už tradične chodíme s deťmi na výlet do rôznych kútov nášho kraja. Tentokrát sme sa vybrali na Ranč na striebornom jazere pri Galante a 25.6.2018 sme ho navštívili. Prezreli sme si rôzne zvieratká, povozili sa na koňoch a po chutnom obede sme sa plní zážitkov vrátili naspäť.

Tento rok sme MDD oslávili netradične, trošku neskôr – 09.06.2018. Pod záštitou obce, pripravilo o.z Zelená pre krajší svet spolu s dobrov malých aj veľkých. Okrem tradičných aj netradičných súťažných stanovíšť sa deti mohli povoziť na koníkovi, pohrať so psíkmi a pokochať dravcami, vidieť ukážku výcviku policajných psov a hasičskej techniky DHZ Suchá nad Parnou, povoziť sa na kolotoči, či namaľovať si niečo pekné na tvár. Pre dospelákov bola pripravená bohatá ponuka občerstvenia. Celá akcia sa mohla uskutočniť vďaka sponzorom, ktorí celú akciu financovali. Tento ročník bol výnimočný tým, že starostka obce spolu s pani zástupkyňou starostky odovzdali našim úspešným futbalistom a ich trénerom pamätné listy s poďakovaním za reprezentáciu našej obce. Najväčšia vďaka patrí už tradične dobrovoľníkom, ktorý celú akciu dva mesiace pripravovali a následne aj „odmakali“. Vďaka týmto sponzorom sa akcia uskutočnila: Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet o.z., SPEDAS s.r.o, CS s.r.o, RUPOS s.r.o, Vypra s.r.o, Coop Jednota Trnava, Služobná kynológia PZ, DHZ Suchá nad Parnou, Kamarian photography, Rybárstvo Trnava, pesvpohode.sk, Boat4u.sk, Autoservis Fodor, ProfiPneuServis, kenshin-tachi.sk, p. Peter Suchán, p. Ondrej Hrčka, p. Dušan Polakovič, p. Juraj Krchnár, p. Dušan Kosnáč, p. Milan Císar, rodina Hrubá, rodina Karadyová Vďaka týmto dobrovoľníkom sa akcia vydarila: Adrián Augustín, Tomáš Barčák, Lucia Benovičová, Tamara Bieliková, Lukáš Braniš, Daniel Bugyi, Alexandra Bugyiová, Vanesa Burdová, Viktória Danišová, Oľga Danišová, Jana Danišová, Nina Dudášová, Janka Havranková, Petra Havranková, Kamila Hudcovičová, Peter Karady, Janka Lukáčová, Karolína Majová, Matej Martišovič, Emma Miklošovičová, Filip Rybanský, Hana Silná, Nikoleta Stanová, Michal Strakoš, Michaela Strakošová, Monika Kromholc Suchánová, Mária Suchánová Samuel Šabik, Timea Tóthová, Alica Vitteková, a Viktória Žáčeková.

1.jún patrí všetkým deťom. Aby ho oslávili aj deti našej MŠ, vybrali sa do City Arény v Trnave. Tam deti súťažili v rôznych disciplínach, za čo si vyslúžili malú odmenu. Na záver im Miro Jaroš zaspieval niekoľko známych piesní, pri ktorých si zatancovali.

Dňa 13.5.2018 patril na celom svete mamám. Ani v našej obci tomu nebolo inak a oslávili sme ho tradične, kytičkou básní a piesní od našich najmenších – škôlkari. Títo malí umelci sa postarali všetkým mamičkám, babičkám, tetám, krstným , ale aj mužským príslušníkom rodín o nezabudnuteľný zážitok. Takmer ¾ hodinový program pripravili pani učiteľky MŠ s 2,5 až 6 – ročnými deťmi, za čo si vyslúžili obdiv, potlesk a aj veľké poďakovanie. Pre všetkých bolo zabezpečené sladké občerstvenie.

Prvý Máj sme oslávili už tradične vztýčením Mája pred OcÚ. K tomu nám zaspievalo Duo Expres , ktoré za svoj spev zožalo adekvátny potlesk. Napriek nižšej účasti občanov, tí, ktorí prišli neľutovali. Vypočuli si príjemnú hudbu a pochutili si na tradičných zvončanských koláčikoch, o ktoré sa postarali cukrárky z našej obce. Všetkým za to srdečne ďakujeme.

V sobotu 14.4.2018, sa konala v našej obci brigáda. 19 dobrovoľníkov z radov PZ Dolinky, občanov našej obce, ale aj iných obcí sa zapojilo do jarného upratovania nášho katastra. Naplnili plný veľkokapacitný kontajner odpadu. Spoločne sa nám podarilo vyčistiť 2/3 katastra. Obec poskytla brigádnikom rukavice, mechy, občerstvenie a likvidáciu odpadu. Všetkým zúčastneným dobrovoľníkom srdečne ďakujeme.

V sobotu 24.3.2018 sa v KD konal 3. ročník veľkonočných trhov, ktorý už tradične organizačne zabezpečilo Soc. centrum Anjel. O kultúrny sprievodný program sa postaral detský folklórny súbor Trnavček.

Dňa 5.2.2018, navštívil našu MŠ kúzelník. Okrem toho, že nám predviedol rôzne kúzla ako napr. stratenie prstienka, či zmiznutie farebných šatiek, priniesol so sebou aj živú opicu – Madagaskaru. Tá počarovala deťom tak veľmi, že si ju mnohí skúsili aj podržať na rukách.

Naša obecná knižnica sa už po desiaty krát zapojila do medzinárodnej akcie, venovanej dánskemu rozprávkarovi Hansovi Christianovi Andersenovi. Táto noc sa konala v piatok, dňa 23.marca 2018. Pripomenuli sme si 90. výročie vzniku všetkým dobre známej knižky Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Z tejto krásnej knižky sme si spoločne čítali, pričom sa pri čítaní zapojilo všetkých 11 detí. Po reťazovom čítaní knižky bol pre deti pripravený literárny kvíz, ktorý všetky deti hravo zvládli a potom sa už všetci tešili na tradičnú večeru. Večer pokračoval spoločným hraním hier a iných aktivít. Najobľúbenejšou bolo hľadanie pokladu, ktoré prebiehalo aj v teréne, či stoličkový tanec. Pred spaním si každý nachystal svoj „pelech“ a pozreli sme si rozprávku. Ráno si deti dali rozcvičku, niečo „pod zub“ a šlo sa spokojne domov. Noc s Andersenom je každý rok v našej obci veľmi vydarenou akciou pre mladých čitateľov a deti.

Po roku sme sa opäť začiatkom februára stretli v dobrej nálade v našom kultúrnom dome na karnevale. Tento rok sa konal už tretí ročník. Tématicky bol zameraný na Zvieratká, a tak sme spoločne spoznávali zvieratká, ktoré sa nachádzajú nielen okolo nás, v našich lesoch, ale aj na blízkych či vzdialenejších kontinentoch. Spoločne sme pri zábave a tanci objavovali živočíšnu ríšu nielen Európy ale aj Afriky, Ázie, Ameriky a Antarktídy. Zábave, ktorá začala defiláciou masiek a prezentovala nápaditosť a tvorivosť našich mamičiek nebolo konca kraja. Veselili sa všetci malí i veľkí, detičky spolu s ich rodičmi, starými rodičmi, priateľmi a známymi. Príjemnú atmosféru rozprávkovej zábavy dotváral krásne vyzdobený kulturák v „prírodnom“ štýle, ktorý praskal vo švíkoch. O inšpiratívnu výzdobu sa spolu so Sociálnym centrom Anjel postarali členovia Poľovného združenia Dolinky a Materská škola. Šikovnými rukami prispeli aj zvončianske dobrovoľníčky zo Senior klubu, ktoré sa spolu s mamičkami postarali aj o bohaté občerstvenie nielen pre deti ale aj pre všetkých účastníkov. Spod stromčekov, ktoré lemovali okolie sály vykukovali na nás nielen zvieratká, ale čakali na nás aj bohaté balíčky tomboly, ktoré obšťastnili nielen malých ale aj tých starších, ktorí získali pekné darčeky pre ich rodinné ratolesti. Dobrú náladu hier, tanca a zábavy prerušila „konfetová“ búrka, ktorá uzavrela celé podujatie. Za všetkou touto opäť perfektnou organizáciou stálo Sociálne centrum Anjel na čele s PhDr. Erikou Princovou. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. Naša vďaka patrí aj naším sponzorom: Ismont, a.s.- stavebná firma, VYPRA, a.s.- stavebná firma, Obecný úrad Zvončín, Sociálne centrum Anjel, n.o., Walter Silberhorn, Manashop Zvončín, Profipneuservis Zvončín, občianske združenie „Krajší zajtrajšok“, Tomáš Molnár, rod. Belicová, Fincentrum, a.s. Bratislava, rod.Bičanová, rod. Princová, rod. Silná, Doc. RnDr. Izakovičová Zita, PhD., Prevax, s.r.o. Trnava, Proteus, s.r.o. Trnava.

Krátko po nástupe Nového roka sa pred obchodom stretli Zvončania na spoločnom prípitku. Pri varenom vínku si popriali všetko dobré a vychutnali veľkolepý ohňostroj, ktorý už tradične zabezpečil Dušan Kosnáč, za čo mu patrí veľká vďaka.

V sobotu, 16.12.2017, sa celým KD už od rána niesli vône zabíjačky. Dobrovoľníci už po druhý krát pod záštitou o.z. Zelená pre krajší svet pripravovali pravé zabíjačkové dobroty, ktoré potom predávali pri Vianočných trhoch. Zelená pre krajší svet o.z. pripravilo už 3. ročník Vianočných trhov, ktoré sa konali v poobedných hodinách až do večera. Okrem zabíjačky si mohli návštevníci nakúpiť koláče, oblátky, vianočnú výzdobu, či vianočné darčeky. Zároveň si mohli pozrieť vystúpenie detí z MŠ Zvončín, folklórneho súboru pri ZŠ v Suchej nad Parnou a tí najvytrvalejší aj koncert dychovky Karpatská kapela.

V našej MŠ sa deti učia vianočným tradíciám. Celý december sa niesol v znamení príprav Vianoc a nácviku vianočného vystúpenia. Ani tento rok pri tom nechýbalo pečenie medovníkov, ktoré „malkáči“ aj „veľkáči“ zvládli na výbornú. Vďaka pani učiteľkám sa tešili z vlastnoručne upečených dobrôt.

V stredu , 13.12.2017, sa v zasadačke OcÚ konala prvá stretávka rovesníkov, ktorí sa narodili v tomto roku. Naša obec sa rozrástla o dve dievčatá a troch chlapcov. Spolu s rodičmi sa prišli zoznámiť s budúcimi kamarátmi, či spolužiakmi a dostali malé darčeky .

Sv. Mikuláš neobišiel našu obec a medzi poslušné deti Zvončína zavítal 6.12.2017 o 17.00. Rozsvietil Obecný vianočný stromček a spolu s čertíkmi a anjelmi rozdal deťom sladké balíčky. Deti sa nehanbili a Mikulášovi zaspievali a zarecitovali. Spolu s rodičmi si večer užili pri vianočnom punči. Ich rozžiarené očká boli pre účinkujúcich tou najlepšou odmenou.

Mikuláš s anjelom navštívili aj naše deti v MŠ. Po zaspievaní pesničiek a zarecitovaní básničiek im rozdal bohaté balíčky.

V jedno slnečné jesenné dopoludnie navštívil našu MŠ sokoliar, ktorý deťom predstavil dravce, ktoré deti môžu vidieť vo voľnej prírode u nás na Slovensku. Deti sa o dravcoch naučili veľa nových informácií a tí čo sa nebáli si ich vyskúšali ich váhu aj na vlastnej ruke.

Október je mesiacom úcty k starším a tradične sa v tomto období koná stretnutie seniorov našej obce. Tento rok sa stretnutie konalo v piatok 27.10. Deti našej materskej škôlky pripravili pre svoje babičky a dedkov prekrásne hudobno-scénické pásmo. Predstavili sa „maláči“ aj „veľkáči“ pod vedením svojich učiteliek, ktorým treba srdečne poďakovať za prípravu programu. Už tradične pripravuje obec pre tohtoročných jubilantov malé prekvapenie. Tento rok sme odovzdali darčeky 12-tym 60-nikom – 5 dámam a 7 pánom. 70 rokov sa tento rok dožilo 6 dám a 3 páni. Krásnych 80 – rokov sa dožili 1 dáma a 2 páni. 90- tiny tento rok dovŕšili 3 dámy. Po výbornej večeri a chutných koláčikoch sa o zábavu starali manželia Oborilovci a Jarko Babiš. Do tanca hrali až do odchodu posledných tanečníkov.

V nedeľu, 15.10.2017, sa konala brigáda PZ Dolinky. V ekoparku osadili nové stoly, lavičky a koše, ktoré obec získala s grantu SAŽP – „Obnova dediny 2017“. Za pomoc všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

V piatok, 6.10.2017, sa tradičného spoločného vyrezávania tekvíc zúčastnili malí aj veľkí. Užili si zábavu pri vymýšľaní vyrezania tekvice, maľovaní na tvár a kreslení. Dospeláci si „pokecali“ so známymi a susedmi, deti pobehali s kamošmi. V príjemnej atmosfére jesenného podvečera čakali na odovzdanie posledného balónika od organizátorov a potom to prišlo. Podarilo sa nám naraz vypustiť do sveta cez tridsať balónov. Celú akciu organizačne zabezpečovala knihovníčka obce – Kamila Hudcovičová spolu s pomocníkmi – Dankom Bugyim a Monikou Suchánovou. Za čo im patrí veľká vďaka.

Záver školského roka 2016/2017 oslávili deti na opekačke v ZOO farme a na návšteve seriálovej „Hornej Dolnej“. Deti si výlet užili a v zdraví sa vrátili unavené domov.

3.júna 2017 sa miestne ihrisko už ráno zaplnilo 38-mi dobrovoľníkmi, spoluorganizátormi a účinkujúcimi, ktorí sa pripravovali na „nápor“ detí a ich sprievodcov. Pripravili súťažné i mimo súťažné stanovištia, ozvučenie, občerstvenie a iné atrakcie, aby si tento deň mohli všetci naplno užiť. Počasie všetkým prialo, a tak 185 registrovaných detí získalo nie len sladké odmeny, ale aj krásne hračky, ktoré boli zakúpené vďaka podpore TTSK a sponzorom. Všetci si deň príjemne užili a organizátori, večer síce unavení, ale spokojní, môžu začať pripravovať budúci ročník. Všetkým dobrovoľníkom a sponzorom je potrebné poďakovať, pretože bez nich by sa táto krásna tradičná oslava nemohla uskutočniť. Všetkým srdečná vďaka. Vďaka týmto sponzorom sa akcia uskutočnila: TTSK, Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet o.z., SPEDAS s.r.o, CS s.r.o, RUPOS s.r.o, Slovenský červený kríž, Trnavský dvor, Golf Trnava, Rosenthal, Kamarian photography, Rybárstvo Trnava, Pes v pohode, Boat4u.sk, Reklamné-predmety.sk, Autoservis Fodor, ProfiPneuServis, Fefe Café, Pizza Expres, kenshin-tachi.sk, Farbička, Thermalpark Nitrava, Termálne kúpalisko Podhájska, Patince-family wellness hotel, p. Dušan Polakovič, p. Dušan Kosnáč, In. Milan Císar, rodina Belavá, rodina Hrubá, rodina Miklošovičová a MO SNS Zvončín Vďaka týmto dobrovoľníkom sa akcia vydarila: Adrián Augustín, Tomáš Barčák, Nina Berglová, Lukáš Braniš, Daniel Bugyi, Alexandra Bugyiová, Vanesa Burdová, Igor Crhoň, Viktória Danišová, Oľga Danišová, Jana Danišová, Nina Dudášová, Veronika Glembová, Michal Grajciar, Janka Havranková, Petra Havranková, Kamila Hudcovičová, Klára Kajdová, Kristína Kolárová, Radovan Kotvas, Viliam Krištof, Emma Miklošovičová, Natália Potočná, Filip Rybanský, Milan Samek, Monika Sameková, Hana Silná, Michal Strakoš, Michaela Strakošová, Mnika Suchánová, Mária Suchánová, Erik Surový, Samuel Šabik, Patrícia Tkáčová, Simon Torma, Alica Vitteková, Lucia Zelenská a Viktória Žáčeková.

1. jún už tradične patrí oslave MDD. Naše deti MŠ ho oslávili súťažami na miestnom ihrisku. O sladké odmeny pre súťažiacich sa postarala Obec Zvončín, rodičia a sponzori.

Deti MŠ navštívili SĽUK v Rusovciach. Na ich domácej scéne si pozreli predstavenie a vychutnali si obed.

V pondelok – 1.mája- za spevu našich škôlkarov, vztýčili „slobodní mládenci“ vyzdobený máj pred KD. Akcia bola spojená s oslavou Dňa matiek, ktorá sa nemôže konať v KD. V priestoroch KD sa nachádza prevádzka materskej školy, ktorej budova sa rekonštruuje. Naši najmenší si pripravili pásmo básničiek, pesničiek a tančekov za ktoré zožali zaslúžený úspech.

V posledný deň Marca-mesiaca knihy sa v našej obecnej knižnici konala medzinárodná akcia Noc s Andersenom. Už po 9 -ty krát strávili deti noc s rozprávkami, knižkami, hrami a súťažami. Hľadali poklad, ktorý bol tento rok „zakopaný“ v teréne. Deti všetky indície rozlúštili a poklad úspešne našli. Ráno pred odchodom ich čakala každoročná rozcvička. Deti spolu s hlavnou organizátorkou – knihovníčkou Kamilou Hudcovičovou a jej pomocníčkou Mgr. Monikou Suchánovou si noc užili a už teraz sa tešia na budúci rok.

V posledný fašiangový utorok, 28.2.2017, sme v našej obci pochovali basu. Smútočné obrady vykonali speváci zo speváckej skupiny Krupanský črpáci z Dolnej Krupej za asistencie dychovkárov z Modranky. Basu sme oplakali a pred pôstom aj kvalitne zajedli a zapili. Všetkým gazdinkám za ich sladké a slané dobroty patrí veľká vďaka.

Domáca zabíjačka V sobotu, 25.2.2017, sa za kultúrnym domom, konala tradičná domáca zabíjačka. Najskôr si ľudia mohli pozrieť ako sa na zabíjačke spracovávajú a vyrábajú domáce výrobky. Poobede sa už všetci tešili na chutné dobroty. Výrobky išli doslova na dračku a kúpychtivých záujemcov bolo viac, ako množstvo výrobkov. Pre organizátorov to bola úžasná vizitka - urobiť po prvýkrát takúto vydarenú akciu malo zmysel. Všetkým dobrovoľníkom z „Chalúp“, ale aj z iných častí Zvončína srdečne ďakujeme a dúfame, že sa budúci rok sa na tejto akcii stretneme opäť.