OSTATNÉ AKCIE

V stredu – 2.12.2015 sa staval pred obecným úradom vianočný strom. Krásny smrek pichľavý od manželov Gažovičových, našiel uplatnenia ako vianočný stromček. Chlapci s firmy Agropo ho svojimi silnými strojmi previezli a upevnili na jeho krátke pôsobisko. A páni elektrikári vyzdobili svetelnými reťazami. 6. decembra ho slávnostne rozsvietil sv. Mikuláš. Všetkým, ktorí sa o taký krásny stromček pričinili patrí veľké poďakovanie.

Poľovné združenie Zelený háj, dňa 22.03.2015, realizovalo výsadbu biokoridorov na pozemkoch Obce Zvončín, vyčlenených po pozemkových úpravách práve na tento účel. Podľa schváleného projektu vysadili 149 ks stromov v tejto skladbe: duby zimné, hraby, čerešne vtáčie, javory horské, javory mliečne, lipy malolisté, jarabiny vtáčie, jasene štíhle a jablone. Všetky dreviny boli priviazané ku kolíkom, obalené pletivom proti ohryzu poľnou zverou a zaliate vodou. Dňa 24.03.2015 urobili dosadbu kríkov v počte 432 ks.

Mladí dobrovoľníci z obce už štvrtý rok organizujú brigády za účelom vyčistenia našej obce a celého katastra od odpadkov, ktoré tam nosia nezodpovední ľudia. Tento rok počas dvoch brigád vyzberali plný 5 m3 kontajner odpadu, napriek tomu, že ich počet z roka na rok klesá. Za ich snahu o zlepšenie nášho prostredia im patrí veľká vďaka.

V jedno slnečné augustové popoludnie pripravila n.o. Zelená pre krajší svet pre deti tvorivé dielne. Pod profesionálnym vedením p. Slezáka dali deti rozlet svojej kreativite a vyrobili si krásne – vlastné výrobky.