NÁBOŽENSKÉ AKCIE

V nedeľu, 28.4.2013, sa v našom malom kostolíku konala významná sv. omša, pri ktorej prebehol akt jeho vysviacky po ukončení rekonštrukcie. Sv. omšu celebroval J.E. Ján Orosch, apoštolský administrátor a trnavský pomocný biskup. Vysvätený bol nielen kostol, ale aj prekrásny nový oltár. Všetci veriaci boli po omši pozvaný na slávnostný obed, ktorý sa konal v KD. O chutný obed a fantastické slané i sladké dobroty sa postarali naše šikovné ženy.