ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 46, s celkovou veľkosťou 4,4 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 5 655


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (46)

   Dodatok č. 2/2019 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Zvončín (veľkosť: 26,0 kB | pridané: 12. Apríla 2019)

   Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Zvončín (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 12. februára 2019)

   Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Zvončín (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 12. februára 2019)

   Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvončín (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 12. februára 2019)

   DODATOK č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 15,1 kB | pridané: 17. novembra 2018)

   DODATOK č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 5. decembra 2017)

   Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvončín č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvončín (veľkosť: 42,9 kB | pridané: 5. decembra 2017)

   PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ZVONČÍN č. 1/2017 (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 3. marca 2017)

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 - vyhlásenie záväznej časti Zmeny 05/2016 Územného plánu obce Zvončín. (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 3. marca 2017)

   VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 13. decembra 2016)

   VZN č. 1 /2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zvončín (veľkosť: 692,8 kB | pridané: 21. júna 2016)

   VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín. (veľkosť: 122,5 kB | pridané: 14. decembra 2015)

   VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Zvončín (veľkosť: 82,5 kB | pridané: 9. októbra 2015)

   Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2008 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zvončín (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 28. júna 2015)

   VZN č. 05/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami pre rok 2014 (veľkosť: 877,6 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   VZN č. 03/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska (veľkosť: 107,5 kB | pridané: 24. septembra 2014)

   VZN č. 02/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 90,5 kB | pridané: 23. septembra 2014)

   Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zvončín (veľkosť: 33,5 kB | pridané: 19. marca 2014)

   Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 28. Apríla 2013)

   VZN č. 01/2013 financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 28. Apríla 2013)

   VZN č. 03/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 150,0 kB | pridané: 19. decembra 2012)

   VZN č. 01/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zvončín (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 16. marca 2012)

   VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 128,0 kB | pridané: 18. septembra 2011)

   VZN č. 02/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zvončín (veľkosť: 108,5 kB | pridané: 8. septembra 2011)

   VZN č. 01/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zvončín (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 24. júna 2011)

   VZN č. 03/2010 z 14.04.2010 o miestach na vylepovanie volebných plagátov na území obce Zvončín (veľkosť: 29,5 kB | pridané: 21. mája 2010)

   Príloha č. 1 k VZN č. 02/2010 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Zvončín (veľkosť: 227,5 kB | pridané: 20. mája 2010)

   VZN č. 02/2010 z 14.05.2010 ktorým sa meí a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Zvončín vyhlásená VZN č. 1/2005 zo dňa 14.12.2005 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 19. mája 2010)

   VZN č. 01/2010 z 14.04.2010 o poskytovaní, spôsobe určenia a financovania opatrovateľskej služby (veľkosť: 48,0 kB | pridané: 19. Apríla 2010)

   Dodatok č. 2 z 16.12.2009 k VZN č. 05/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 21. decembra 2009)

   VZN č. 02/2009 z 16.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Zvončín (veľkosť: 58,0 kB | pridané: 21. decembra 2009)

   Dodatok č. 1 z 31.07.2009 k VZN č. 05/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 27. augusta 2009)

   VZN č. 01/2009 z 27.05.2009 o udržiavaní čistoty a poriadku (veľkosť: 63,0 kB | pridané: 3. júla 2009)

   VZN č. 05/2008 z 10.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 124,5 kB | pridané: 31. decembra 2008)

   VZN č. 04/2008 z 10.12.2008 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Zvončín (veľkosť: 145,0 kB | pridané: 31. decembra 2008)

   VZN č. 03/2008 z 24.09.2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 53,0 kB | pridané: 6. októbra 2008)

   VZN č. 02/2008 z 22.05.2008 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zvončín (veľkosť: 57,0 kB | pridané: 26. mája 2008)

   VZN č. 01/2008 z 26.03.2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby inými právnickými osobami o podmienkach a spôsobe ich financovania (veľkosť: 71,0 kB | pridané: 15. Apríla 2008)

   VZN č. 03/2007 z 02.07.2007 o niektorých podmienkach držania psov (veľkosť: 40,5 kB | pridané: 19. júla 2007)

   VZN č. 02/2007 z 26.04.2007 ktorým sa vydáva dodatok č.1 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi, elektro-odpadmi a separovaným zberom (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 19. mája 2007)

   VZN č. 03/2006 z 04.07.2006 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Zvončín a rozpočtových organizácií zriadených obcou Zvončín (veľkosť: 185,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 02/2006 z 20.06.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom obce (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/2005 z 14.12.2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Zvončín (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/2004 z 03.02.2004 o školskom obvode (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/2000 z 29.06.2000 ktorým sa určuje metodika poskytovaniu dotácií a príspevkov z rozpočtu obce (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/1998 z 16.07.1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej kampane (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 25. marca 2007)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.