ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 53, s celkovou veľkosťou 57,2 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 8 912


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (53)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 07 OP a TK (veľkosť: 880,9 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 06 PP (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 05 ENERGIE (veľkosť: 973,8 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 04 VODA (veľkosť: 962,7 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 03 DOPRAVA (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 02 KOMPLEXNÝ (veľkosť: 989,7 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 01 (veľkosť: 980,0 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - TČ (veľkosť: 713,4 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 Zvončín - TČ+ZČ (veľkosť: 401,0 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (veľkosť: 919,8 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (veľkosť: 792,7 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (veľkosť: 787,7 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres riešenia dopravného vybavenia (veľkosť: 869,5 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (veľkosť: 955,7 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Širšie vzťahy (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Súhrnný prehľad navrhovaných lokalít na poľnohospodárskej pôde určených na zmenu funkčného využitia (veľkosť: 139,4 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (veľkosť: 496,1 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Prehľad lokalít na bývanie (veľkosť: 884,6 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Čistopis (veľkosť: 605,3 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Základné údaje, riešenie zmeny, záväzná časť (veľkosť: 153,0 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (veľkosť: 925,0 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (veľkosť: 817,7 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (veľkosť: 827,5 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 905,5 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (veľkosť: 842,1 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Širšie vzťahy (veľkosť: 2,9 MB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Prehľad lokalít na bývanie - schéma bývania (veľkosť: 748,1 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (veľkosť: 377,3 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Základné údaje, riešenie zmeny, záväzná časť (veľkosť: 156,6 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (veľkosť: 985,5 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (veľkosť: 901,0 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (veľkosť: 913,8 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 983,3 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (veľkosť: 973,4 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Širšie vzťahy (veľkosť: 3,0 MB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Prehľad lokalít na bývanie - schéma bývania (veľkosť: 751,1 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (veľkosť: 403,3 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Ochrana prírody a tvorba krajiny – Grafická časť (veľkosť: 5,1 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Perspektívne používanie poľnohospodárskej pôdy – Grafická časť (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Technické vybavenie energetika a telekomunikácie – Grafická časť (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Vodné hospodárstvo – Grafická časť (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Dopravné vybavenie – Grafická časť (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Komplexný výkres priestorového usporiadania – Grafická časť (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Širšie vzťahy – Grafická časť (veľkosť: 3,0 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie pri realizácii zmeny – Textová časť (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Záväzná časť v plnom znení – Textová časť (veľkosť: 174,5 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Základné údaje, riešenie zmeny 01/2008 – Textová časť (veľkosť: 230,9 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území – Textová časť (veľkosť: 871,8 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Prehľad lokalít OV, služieb, výroby, rekreácie a zelene – Textová časť (veľkosť: 798,2 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Prehľad lokalít na bývanie – Textová časť (veľkosť: 766,9 kB | pridané: 19. februára 2010)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.