OBECNÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 6,3 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 3 614


OBECNÉ DOKUMENTY (21)

   Program odpadového hospodárstva Program obce Zvončín: na roky 2016 – 2020 (veľkosť: 519,0 kB | pridané: 9. Apríla 2019)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín r. 2019 (veľkosť: 89,0 kB | pridané: 7. januára 2019)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na II. polrok 2018 (veľkosť: 68,5 kB | pridané: 28. augusta 2018)

   GDPR (veľkosť: 172,8 kB | pridané: 22. júla 2018)

   Komunitný plán sociálnych služieb obce Zvončín (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 27. júna 2018)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na I. polrok 2018 (veľkosť: 73,0 kB | pridané: 13. októbra 2017)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na II. polrok 2017 (veľkosť: 66,0 kB | pridané: 13. októbra 2017)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na r. 2016 (veľkosť: 86,0 kB | pridané: 25. januára 2016)

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zvončín r. 2015 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 1. novembra 2015)

   Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Zvončín (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 23. septembra 2014)

   Komunitný plán sociálnych služieb obce Zvončín (veľkosť: 506,0 kB | pridané: 19. marca 2014)

   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Zvončín - DODATOK (veľkosť: 23,0 kB | pridané: 29. júna 2012)

   Štatút obce Zvončín (veľkosť: 62,0 kB | pridané: 24. júna 2011)

   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Zvončín (veľkosť: 349,7 kB | pridané: 24. júna 2011)

   Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Zvončín (veľkosť: 100,5 kB | pridané: 13. júla 2010)

   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Zvončín (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 13. júla 2010)

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zvončín (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 4. júla 2008)

   Štatút obecného kronikára (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 26. mája 2008)

   Štatút obecnej knižnice (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 19. júla 2007)

   Knižničný poriadok (veľkosť: 26,5 kB | pridané: 19. júla 2007)

   Prevádzkový poriadok pohrebiska (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 5. Apríla 2007)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.