DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 413, s celkovou veľkosťou 96,1 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 53 874


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (53)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (veľkosť: 817,7 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (veľkosť: 827,5 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 905,5 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (veľkosť: 842,1 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Širšie vzťahy (veľkosť: 2,9 MB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Prehľad lokalít na bývanie - schéma bývania (veľkosť: 748,1 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (veľkosť: 377,3 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Základné údaje, riešenie zmeny, záväzná časť (veľkosť: 156,6 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (veľkosť: 985,5 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (veľkosť: 901,0 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (veľkosť: 913,8 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 983,3 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (veľkosť: 973,4 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Širšie vzťahy (veľkosť: 3,0 MB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Prehľad lokalít na bývanie - schéma bývania (veľkosť: 751,1 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán – Zmena 02/2010 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (veľkosť: 403,3 kB | pridané: 30. júla 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Ochrana prírody a tvorba krajiny – Grafická časť (veľkosť: 5,1 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Perspektívne používanie poľnohospodárskej pôdy – Grafická časť (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Technické vybavenie energetika a telekomunikácie – Grafická časť (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Vodné hospodárstvo – Grafická časť (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Dopravné vybavenie – Grafická časť (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Komplexný výkres priestorového usporiadania – Grafická časť (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - zmeny 01/2008 - Širšie vzťahy – Grafická časť (veľkosť: 3,0 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie pri realizácii zmeny – Textová časť (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Záväzná časť v plnom znení – Textová časť (veľkosť: 174,5 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Základné údaje, riešenie zmeny 01/2008 – Textová časť (veľkosť: 230,9 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území – Textová časť (veľkosť: 871,8 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Prehľad lokalít OV, služieb, výroby, rekreácie a zelene – Textová časť (veľkosť: 798,2 kB | pridané: 19. februára 2010)

   Územný plán obce Zvončín - Prehľad lokalít na bývanie – Textová časť (veľkosť: 766,9 kB | pridané: 19. februára 2010)


TLAČ A PERIODIKÁ (76)

   Cingáčik 1/2019 (veľkosť: 706,3 kB | pridané: 6. júna 2019)

   Cingáčik 72018 (veľkosť: 229,6 kB | pridané: 28. decembra 2018)

   Cingáčik 6/2018 (veľkosť: 286,4 kB | pridané: 6. novembra 2018)

   Cingáčik 5/2018 (veľkosť: 258,3 kB | pridané: 12. októbra 2018)

   Cingáčik 4/2018 (veľkosť: 863,2 kB | pridané: 10. júla 2018)

   Cingáčik 3/2018 (veľkosť: 703,1 kB | pridané: 4. mája 2018)

   Cingáčik 2/2018 (veľkosť: 221,0 kB | pridané: 16. marca 2018)

   Cingáčik 1/2018 (veľkosť: 249,2 kB | pridané: 19. januára 2018)

   Cingáčik 5/2017 (veľkosť: 879,2 kB | pridané: 19. decembra 2017)

   Cingáčik 4/2017 (veľkosť: 187,2 kB | pridané: 16. októbra 2017)

   Cingáčik 3/2017 (veľkosť: 311,3 kB | pridané: 3. júla 2017)

   Cingáčik 2/2017 (veľkosť: 117,6 kB | pridané: 3. Apríla 2017)

   Cingáčik 1/2017 (veľkosť: 200,1 kB | pridané: 16. marca 2017)

   Cingáčik 5/2016 (veľkosť: 274,2 kB | pridané: 16. decembra 2016)

   Cingáčik 4/2016 (veľkosť: 119,9 kB | pridané: 7. októbra 2016)

   Cingáčik 3/2016 (veľkosť: 297,4 kB | pridané: 7. septembra 2016)

   Cingáčik 2/2016 (veľkosť: 213,2 kB | pridané: 11. Apríla 2016)

   Cingáčik 1/2016 (veľkosť: 158,9 kB | pridané: 11. marca 2016)

   Cingáčik 05/2015 (veľkosť: 76,6 kB | pridané: 9. novembra 2015)

   Cingáčik 04/2015 (veľkosť: 69,1 kB | pridané: 14. októbra 2015)

   Cingáčik 03/2015 (veľkosť: 92,2 kB | pridané: 28. júna 2015)

   Cingáčik 02/2015 (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 7. Apríla 2015)

   Cingáčik 07/2014 (veľkosť: 491,9 kB | pridané: 30. decembra 2014)

   Cingáčik 06/2014 (veľkosť: 96,3 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Cingáčik 05/2014 (veľkosť: 392,1 kB | pridané: 23. septembra 2014)

   Cingáčik 04/2014 (veľkosť: 346,9 kB | pridané: 18. júla 2014)

   Cingáčik 03/2014 (veľkosť: 144,7 kB | pridané: 18. júla 2014)

   Cingáčik 02/2014 (veľkosť: 386,2 kB | pridané: 17. Apríla 2014)

   Cingáčik 01/2014 (veľkosť: 134,0 kB | pridané: 19. marca 2014)

   Cingáčik 05/2013 (veľkosť: 101,2 kB | pridané: 19. decembra 2013)

   Cingáčik 04/2013 (veľkosť: 74,6 kB | pridané: 15. októbra 2013)

   Cingáčik 03/2013 (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 24. júla 2013)

   Cingáčik 02/2013 (veľkosť: 105,6 kB | pridané: 28. Apríla 2013)

   Cingáčik 01/2013 (veľkosť: 165,1 kB | pridané: 28. februára 2013)

   Cingáčik 05/2012 (veľkosť: 178,5 kB | pridané: 19. decembra 2012)

   Cingáčik 04/2012 (veľkosť: 86,8 kB | pridané: 22. októbra 2012)

   Cingáčik 03/2012 (veľkosť: 88,1 kB | pridané: 29. júna 2012)

   Cingáčik 02/2012 (veľkosť: 71,7 kB | pridané: 23. mája 2012)

   Cingáčik 01/2012 (veľkosť: 96,0 kB | pridané: 14. marca 2012)

   Cingáčik 06/2011 (veľkosť: 165,5 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Cingáčik 05/2011 (veľkosť: 84,5 kB | pridané: 30. novembra 2011)

   Cingáčik 04/2011 (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 26. septembra 2011)

   Cingáčik 03/2011 (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 24. júna 2011)

   Cingáčik 02/2011 (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 15. Apríla 2011)

   Cingáčik 01/2011 (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Cingáčik 08/2010 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 23. decembra 2010)

   Cingáčik 07/2010 (veľkosť: 63,0 kB | pridané: 2. decembra 2010)

   Cingáčik 06/2010 (veľkosť: 23,0 kB | pridané: 13. októbra 2010)

   Cingáčik 05/2010 (veľkosť: 40,5 kB | pridané: 13. júla 2010)

   Cingáčik 04/2010 (veľkosť: 35,5 kB | pridané: 26. mája 2010)

   Cingáčik 03/2010 (veľkosť: 32,5 kB | pridané: 28. Apríla 2010)

   Cingáčik 02/2010 (veľkosť: 56,5 kB | pridané: 26. februára 2010)

   Cingáčik 01/2010 (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 18. januára 2010)

   Cingáčik 08/2009 (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 21. decembra 2009)

   Cingáčik 07/2009 (veľkosť: 43,5 kB | pridané: 10. decembra 2009)

   Cingáčik 06/2009 (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 5. novembra 2009)

   Cingáčik 05/2009 (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 17. augusta 2009)

   Cingáčik 04/2009 (veľkosť: 37,0 kB | pridané: 3. júla 2009)

   Cingáčik 03/2009 (veľkosť: 32,5 kB | pridané: 22. Apríla 2009)

   Cingáčik 02/2009 (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 18. marca 2009)

   Cingáčik 01/2009 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 24. januára 2009)

   Cingáčik 09/2008 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 17. decembra 2008)

   Cingáčik 07/2008 (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 6. októbra 2008)

   Cingáčik 06/2008 (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 13. augusta 2008)

   Cingáčik 05/2008 (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 10. júla 2008)

   Cingáčik 03/2008 (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 21. Apríla 2008)

   Cingáčik 02/2008 (veľkosť: 82,0 kB | pridané: 7. februára 2008)

   Cingáčik 01/2008 (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 24. januára 2008)

   Cingáčik 07/2007 (veľkosť: 33,5 kB | pridané: 17. decembra 2007)

   Cingáčik 06/2007 (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 6. decembra 2007)

   Cingáčik 05/2007 (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 27. septembra 2007)

   Cingáčik 04/2007 (veľkosť: 35,5 kB | pridané: 19. júla 2007)

   Cingáčik 03/2007 (veľkosť: 37,0 kB | pridané: 22. júna 2007)

   Cingáčik 02/2007 (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 3. mája 2007)

   Cingáčik 01/2007 (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 3. mája 2007)

   Cingáčik 04/2008 (veľkosť: 32,5 kB | pridané: 9. júna 2006)


ŠKOLSKÉ DOKUMENTY (7)

   Štatút rady školy, MŠ vo Zvončíne (veľkosť: 966,8 kB | pridané: 20. marca 2019)

   Rada školy MŠ vo Zvončíne (veľkosť: 12,5 kB | pridané: 18. Apríla 2018)

   Štatút Rady školského zariadenia (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 18. Apríla 2018)

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bez trvalého pobytu vo Zvončíne (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 13. septembra 2017)

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy s trvalým pobytom vo Zvončíne (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 13. septembra 2017)

   Školský poriadok 2017/2018 (veľkosť: 38,6 kB | pridané: 13. septembra 2017)

   Školský poriadok materskej školy (veľkosť: 37,7 kB | pridané: 14. mája 2015)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 2 z 2  «  1  2