DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 413, s celkovou veľkosťou 96,1 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 53 858


DAŇOVÉ DOKUMENTY (1)

   Oznámenie o rozhodujúcich skutočnostiach pre vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom popl. za kom. odpady a drobné stav. odpady (veľkosť: 111,0 kB | pridané: 30. novembra 2011)


EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA (1)

   Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) (veľkosť: 34,5 kB | pridané: 13. novembra 2008)


FINANČNÉ DOKUMENTY (61)

   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 28. júna 2019)

   Rozpočet obce Zvončín na roky 2019-2021 (veľkosť: 114,1 kB | pridané: 31. októbra 2018)

   Záverečný účet obce za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 (veľkosť: 56,5 kB | pridané: 27. júna 2018)

   Rozpočet obce Zvončín na roky 2018-2020 (veľkosť: 190,2 kB | pridané: 5. decembra 2017)

   Záverečný účet obce za rok 2016 (veľkosť: 48,4 kB | pridané: 16. júna 2017)

   Rozpočet obce Zvončín na roky 2017-2019 (veľkosť: 144,6 kB | pridané: 2. januára 2017)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2015 (veľkosť: 46,7 kB | pridané: 31. mája 2016)

   Rozpočet na roky 2016-2018 (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 14. decembra 2015)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2014 (veľkosť: 37,8 kB | pridané: 28. júna 2015)

   Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 (veľkosť: 35,2 kB | pridané: 3. februára 2015)

   Záverečný účet obce za rok 2013 (veľkosť: 260,5 kB | pridané: 30. júna 2014)

   Programový rozpočet na roky 2014 - 2016 (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 19. mája 2014)

   Programový rozpočet na roky 2013 - 2015 (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 19. marca 2014)

   Záverečný účet obce za rok 2012 (veľkosť: 274,5 kB | pridané: 30. júna 2013)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2011 (veľkosť: 234,5 kB | pridané: 29. júna 2012)

   Programový rozpočet na roky 2012 - 2014 (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 11 Sociálne služby (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 10 Prostredie pre život (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 09 Vzdelávanie (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 08 Kultúra a spoločenské aktivity (veľkosť: 63,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 07 Rozvoj obce (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 06 Šport (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 05 Bezpečnosť a poriadok (veľkosť: 54,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 04 Rozvoj bývania (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 03 Odpadové hospodárstvo (veľkosť: 37,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 02 Služby občanom (veľkosť: 44,5 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Rozpočet obce za rok 2012 - Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 1. januára 2012)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2010 (veľkosť: 156,0 kB | pridané: 24. júna 2011)

   Sadzobník poplatkov v obci Zvončín (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 6. Apríla 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 11 Sociálne služby (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 10 Prostredie pre život (veľkosť: 28,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 09 Vzdelávanie (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 08 Kultúra a spoločenské aktivity (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 07 Rozvoj obce (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 06 Šport (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 05 Bezpečnosť a poriadok (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 04 Rozvoj bývania (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 03 Odpadové hospodárstvo (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 02 Služby občanom (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Rozpočet obce za rok 2011 - Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola (veľkosť: 46,0 kB | pridané: 11. februára 2011)

   Programový rozpočet na roky 2011 - 2013 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 10. februára 2011)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2009 (veľkosť: 261,0 kB | pridané: 13. júla 2010)

   Programový rozpočet na roky 2010 - 2012 (veľkosť: 46,0 kB | pridané: 30. novembra 2009)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2008 (veľkosť: 146,5 kB | pridané: 3. júla 2009)

   Programový rozpočet na roky 2009 - 2011 (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 14 Administratíva (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 13 Sociálna pomoc a sociálne služby (veľkosť: 64,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 12 Bývanie (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 11 Prostredie pre život (veľkosť: 83,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 09 Šport (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 08 Vzdelávanie (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 07 Miestne komunikácie (veľkosť: 64,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 06 Odpadové hospodárstvo (veľkosť: 42,0 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 05 Bezpečnosť, právo a poriadok (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 04 Služby občanom (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 03 Interné služby (veľkosť: 137,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 02 Propagácia a marketing (veľkosť: 85,0 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Rozpočet obce za rok 2009 - Program 01 - Plánovanie, manažment a kontrola (veľkosť: 180,5 kB | pridané: 16. decembra 2008)

   Záverečný účet obce Zvončín za rok 2007 (veľkosť: 120,5 kB | pridané: 4. júla 2008)

   Programový rozpočet na roky 2008 - 2010 (veľkosť: 27,0 kB | pridané: 6. decembra 2007)


OBECNÉ DOKUMENTY (21)

   Program odpadového hospodárstva Program obce Zvončín: na roky 2016 – 2020 (veľkosť: 519,0 kB | pridané: 9. Apríla 2019)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín r. 2019 (veľkosť: 89,0 kB | pridané: 7. januára 2019)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na II. polrok 2018 (veľkosť: 68,5 kB | pridané: 28. augusta 2018)

   GDPR (veľkosť: 172,8 kB | pridané: 22. júla 2018)

   Komunitný plán sociálnych služieb obce Zvončín (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 27. júna 2018)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na I. polrok 2018 (veľkosť: 73,0 kB | pridané: 13. októbra 2017)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na II. polrok 2017 (veľkosť: 66,0 kB | pridané: 13. októbra 2017)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín na r. 2016 (veľkosť: 86,0 kB | pridané: 25. januára 2016)

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zvončín r. 2015 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 1. novembra 2015)

   Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Zvončín (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 23. septembra 2014)

   Komunitný plán sociálnych služieb obce Zvončín (veľkosť: 506,0 kB | pridané: 19. marca 2014)

   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Zvončín - DODATOK (veľkosť: 23,0 kB | pridané: 29. júna 2012)

   Štatút obce Zvončín (veľkosť: 62,0 kB | pridané: 24. júna 2011)

   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Zvončín (veľkosť: 349,7 kB | pridané: 24. júna 2011)

   Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Zvončín (veľkosť: 100,5 kB | pridané: 13. júla 2010)

   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Zvončín (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 13. júla 2010)

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zvončín (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 4. júla 2008)

   Štatút obecného kronikára (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 26. mája 2008)

   Štatút obecnej knižnice (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 19. júla 2007)

   Knižničný poriadok (veľkosť: 26,5 kB | pridané: 19. júla 2007)

   Prevádzkový poriadok pohrebiska (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 5. Apríla 2007)


OSTATNÉ DOKUMENTY (10)

   Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt (veľkosť: 530,8 kB | pridané: 3. novembra 2015)

   Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaop. dieťaťom na rekr. pobyt -MANUÁL (veľkosť: 41,4 kB | pridané: 3. novembra 2015)

   Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaop. dieťaťom na rekr. pobyt-PROSPEKT (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 3. novembra 2015)

   Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - VYÚČTOVANIE (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 2. novembra 2015)

   Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 2. novembra 2015)

   Žiadosť o poskytnutie spoločného stravovania (veľkosť: 36,5 kB | pridané: 27. augusta 2009)

   Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 27. augusta 2009)

   Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 27. augusta 2009)

   Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe – podnikateľovi (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 13. novembra 2008)

   Žiadosť fyzickej osoby – podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 13. novembra 2008)


STAVEBNÉ KONANIE (28)

   Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu. (veľkosť: 13,6 kB | pridané: 25. júla 2017)

   Žiadosť o ZMENU/ZRUŠENIE súpisného čísla (veľkosť: 13,4 kB | pridané: 25. júla 2017)

   Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby. (veľkosť: 12,0 kB | pridané: 25. júla 2017)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - Písomný záväzok k rozkopávkovému povol. (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 10. októbra 2016)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Drobná stavba - ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 19. októbra 2015)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - rozkopávka (veľkosť: 24,0 kB | pridané: 19. októbra 2008)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - odstránenie poruchy (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 19. októbra 2008)

   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - usporiadanie akcie (veľkosť: 28,0 kB | pridané: 19. októbra 2008)

   Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie (veľkosť: 23,5 kB | pridané: 19. októbra 2008)


VOLEBNÉ DOKUMENTY (1)

   Výsledky komunálnych volieb v obci Zvončín dňa 27.11.2010 (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 5. decembra 2010)


ZÁPISNICE A UZNESENIA (108)

   Zápisnica č. 3/2019 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 11. 04. 2019 (veľkosť: 55,5 kB | pridané: 29. Apríla 2019)

   Zápisnica č. 2/2019 z mimoriadneho verejného zasadnutia OZ zo dňa 13. 02. 2019 (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 20. februára 2019)

   Zápisnica č. 1/2019 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 07. 02. 2019 (veľkosť: 81,0 kB | pridané: 18. februára 2019)

   Zápisnica č. 09/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 17. 12. 2018 (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 22. decembra 2018)

   Zápisnica č. 8/2018 z mimoriadneho ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ zo dňa 10. 12. 2018 (veľkosť: 79,5 kB | pridané: 14. decembra 2018)

   Zápisnica č. 7/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 26. 10. 2018 (veľkosť: 73,5 kB | pridané: 9. novembra 2018)

   Zápisnica č. 6/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 12. 09. 2018 (veľkosť: 64,5 kB | pridané: 20. septembra 2018)

   Zápisnica č. 5/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 18. 06. 2018 (veľkosť: 69,0 kB | pridané: 27. júna 2018)

   Zápisnica č. 4/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 16. 04. 2018 (veľkosť: 55,5 kB | pridané: 24. Apríla 2018)

   Zápisnica č. 3/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 26. 03. 2018 (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 29. marca 2018)

   Zápisnica č. 2/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 02. 03. 2018 (veľkosť: 69,0 kB | pridané: 13. marca 2018)

   Zápisnica č. 1/2018 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 26. 02. 2018 (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 5. marca 2018)

   Zápisnica č. 6/2017 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 05. 12. 2017 (veľkosť: 80,0 kB | pridané: 15. decembra 2017)

   Zápisnica č. 5/2017 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 13. 09. 2017 (veľkosť: 56,5 kB | pridané: 20. septembra 2017)

   Zápisnica č. 4/2017 z verejného zasadnutia OZ 12.07.2017 (veľkosť: 48,0 kB | pridané: 19. júla 2017)

   Zápisnica č. 3/2017 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 15. 06. 2017 (veľkosť: 77,0 kB | pridané: 26. júna 2017)

   Zápisnica č. 2/2017 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 27. 03. 2017 (veľkosť: 63,5 kB | pridané: 6. Apríla 2017)

   Zápisnica č. 1/2017 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 02. 03. 2017 (veľkosť: 73,0 kB | pridané: 9. marca 2017)

   Zápisnica č. 7/2016 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 12. 12. 2016 (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 19. decembra 2016)

   Zápisnica č. 6/2016 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 26. 09. 2016 (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 5. októbra 2016)

   Zápisnica č. 5/2016 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 10. 08. 2016 (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 15. augusta 2016)

   Zápisnica č. 4/2016 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 20. 06. 2016 (veľkosť: 53,0 kB | pridané: 21. júna 2016)

   Zápisnica č. 3/2016 z rokovania Obecného zastupiteľstva 25.05.2016 (veľkosť: 67,5 kB | pridané: 31. mája 2016)

   Zápisnica č. 2/2016 z rokovania Obecného zastupiteľstva 14.3.2016 (veľkosť: 69,0 kB | pridané: 16. marca 2016)

   Zápisnica č.1/2016 z rokovania Obecného zastupiteľstva 9.2.2016 (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 12. februára 2016)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.12.2015 (veľkosť: 93,5 kB | pridané: 7. januára 2016)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.10.2015 (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 2. novembra 2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.10.2015 (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 12. októbra 2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.09.2015 (veľkosť: 65,5 kB | pridané: 10. septembra 2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2015 (veľkosť: 70,0 kB | pridané: 10. júna 2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2015 (veľkosť: 65,5 kB | pridané: 28. marca 2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2015 (veľkosť: 23,4 kB | pridané: 5. februára 2015)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2014 (veľkosť: 86,0 kB | pridané: 18. decembra 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 107,5 kB | pridané: 18. decembra 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2014 (veľkosť: 61,5 kB | pridané: 18. novembra 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2014 (veľkosť: 107,5 kB | pridané: 28. októbra 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.09.2014 (veľkosť: 98,5 kB | pridané: 18. septembra 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.07.2014 (veľkosť: 103,5 kB | pridané: 5. augusta 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.06.2014 (veľkosť: 106,0 kB | pridané: 4. júla 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2014 (veľkosť: 119,0 kB | pridané: 3. mája 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2014 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 4. Apríla 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2014 (veľkosť: 104,5 kB | pridané: 18. februára 2014)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2013 (veľkosť: 115,5 kB | pridané: 18. decembra 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2013 (veľkosť: 106,0 kB | pridané: 8. novembra 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2013 (veľkosť: 106,0 kB | pridané: 3. októbra 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.09.2013 (veľkosť: 115,5 kB | pridané: 18. septembra 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2013 (veľkosť: 116,0 kB | pridané: 18. júna 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.04.2013 (veľkosť: 104,5 kB | pridané: 12. Apríla 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.03.2013 (veľkosť: 79,0 kB | pridané: 18. marca 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.02.2013 (veľkosť: 89,0 kB | pridané: 27. februára 2013)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2012 (veľkosť: 174,0 kB | pridané: 5. decembra 2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2012 (veľkosť: 78,5 kB | pridané: 29. septembra 2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2012 (veľkosť: 73,0 kB | pridané: 28. júna 2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2012 (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 7. Apríla 2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.02.2012 (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 24. februára 2012)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2011 (veľkosť: 83,5 kB | pridané: 26. decembra 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2011 (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 27. októbra 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2011 (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 28. septembra 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2011 (veľkosť: 69,0 kB | pridané: 18. septembra 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.06.2011 (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 18. júna 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2011 (veľkosť: 56,5 kB | pridané: 8. Apríla 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2011 (veľkosť: 30,5 kB | pridané: 20. februára 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2011 (veľkosť: 29,0 kB | pridané: 10. februára 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2011 (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 2. februára 2011)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.12.2010 (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 28. decembra 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2010 (veľkosť: 42,0 kB | pridané: 27. novembra 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2010 (veľkosť: 27,0 kB | pridané: 2. októbra 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2010 (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 6. júla 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.05.2010 (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 29. mája 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2010 (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 18. Apríla 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2010 (veľkosť: 50,5 kB | pridané: 18. februára 2010)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2009 (veľkosť: 181,5 kB | pridané: 27. decembra 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2009 (veľkosť: 161,5 kB | pridané: 5. decembra 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2009 (veľkosť: 180,0 kB | pridané: 18. novembra 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2009 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 12. októbra 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2009 (veľkosť: 36,5 kB | pridané: 28. septembra 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.07.2009 (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 7. augusta 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.06.2009 (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 20. júna 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2009 (veľkosť: 77,0 kB | pridané: 20. júna 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.04.2009 (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 30. Apríla 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.04.2009 (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 18. Apríla 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.03.2009 (veľkosť: 54,0 kB | pridané: 11. marca 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.01.2009 (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 18. januára 2009)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2008 (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 18. decembra 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.11.2008 (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 20. novembra 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.09.2008 (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 28. septembra 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.08.2008 (veľkosť: 63,5 kB | pridané: 12. augusta 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2008 (veľkosť: 40,5 kB | pridané: 6. júla 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2008 (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 30. júna 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.05.2008 (veľkosť: 60,0 kB | pridané: 29. mája 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.04.2008 (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 18. Apríla 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.03.2008 (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 3. Apríla 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.02.2008 (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 18. februára 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2008 (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 7. februára 2008)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2007 (veľkosť: 42,0 kB | pridané: 13. decembra 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.11.2007 (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 11. novembra 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.09.2007 (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 12. septembra 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.07.2007 (veľkosť: 52,0 kB | pridané: 10. júla 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.05.2007 (veľkosť: 72,0 kB | pridané: 6. júna 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2007 (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 30. Apríla 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.03.2007 (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 18. marca 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.01.2007 (veľkosť: 57,5 kB | pridané: 5. februára 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.01.2007 (veľkosť: 57,5 kB | pridané: 7. januára 2007)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2006 (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 28. novembra 2006)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2006 (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 10. septembra 2006)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.07.2006 (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 7. júla 2006)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.04.2006 (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 2. mája 2006)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2006 (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 20. februára 2006)


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (46)

   Dodatok č. 2/2019 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Zvončín (veľkosť: 26,0 kB | pridané: 12. Apríla 2019)

   Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Zvončín (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 12. februára 2019)

   Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Zvončín (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 12. februára 2019)

   Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvončín (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 12. februára 2019)

   DODATOK č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 15,1 kB | pridané: 17. novembra 2018)

   DODATOK č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 5. decembra 2017)

   Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvončín č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvončín (veľkosť: 42,9 kB | pridané: 5. decembra 2017)

   PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE ZVONČÍN č. 1/2017 (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 3. marca 2017)

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 - vyhlásenie záväznej časti Zmeny 05/2016 Územného plánu obce Zvončín. (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 3. marca 2017)

   VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov (veľkosť: 39,5 kB | pridané: 13. decembra 2016)

   VZN č. 1 /2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zvončín (veľkosť: 692,8 kB | pridané: 21. júna 2016)

   VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín. (veľkosť: 122,5 kB | pridané: 14. decembra 2015)

   VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Zvončín (veľkosť: 82,5 kB | pridané: 9. októbra 2015)

   Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2008 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zvončín (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 28. júna 2015)

   VZN č. 05/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami pre rok 2014 (veľkosť: 877,6 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   VZN č. 03/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska (veľkosť: 107,5 kB | pridané: 24. septembra 2014)

   VZN č. 02/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 90,5 kB | pridané: 23. septembra 2014)

   Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zvončín (veľkosť: 33,5 kB | pridané: 19. marca 2014)

   Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 28. Apríla 2013)

   VZN č. 01/2013 financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 28. Apríla 2013)

   VZN č. 03/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 150,0 kB | pridané: 19. decembra 2012)

   VZN č. 01/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zvončín (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 16. marca 2012)

   VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 128,0 kB | pridané: 18. septembra 2011)

   VZN č. 02/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zvončín (veľkosť: 108,5 kB | pridané: 8. septembra 2011)

   VZN č. 01/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zvončín (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 24. júna 2011)

   VZN č. 03/2010 z 14.04.2010 o miestach na vylepovanie volebných plagátov na území obce Zvončín (veľkosť: 29,5 kB | pridané: 21. mája 2010)

   Príloha č. 1 k VZN č. 02/2010 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Zvončín (veľkosť: 227,5 kB | pridané: 20. mája 2010)

   VZN č. 02/2010 z 14.05.2010 ktorým sa meí a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Zvončín vyhlásená VZN č. 1/2005 zo dňa 14.12.2005 (veľkosť: 32,0 kB | pridané: 19. mája 2010)

   VZN č. 01/2010 z 14.04.2010 o poskytovaní, spôsobe určenia a financovania opatrovateľskej služby (veľkosť: 48,0 kB | pridané: 19. Apríla 2010)

   Dodatok č. 2 z 16.12.2009 k VZN č. 05/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 21. decembra 2009)

   VZN č. 02/2009 z 16.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Zvončín (veľkosť: 58,0 kB | pridané: 21. decembra 2009)

   Dodatok č. 1 z 31.07.2009 k VZN č. 05/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 27. augusta 2009)

   VZN č. 01/2009 z 27.05.2009 o udržiavaní čistoty a poriadku (veľkosť: 63,0 kB | pridané: 3. júla 2009)

   VZN č. 05/2008 z 10.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín (veľkosť: 124,5 kB | pridané: 31. decembra 2008)

   VZN č. 04/2008 z 10.12.2008 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Zvončín (veľkosť: 145,0 kB | pridané: 31. decembra 2008)

   VZN č. 03/2008 z 24.09.2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 53,0 kB | pridané: 6. októbra 2008)

   VZN č. 02/2008 z 22.05.2008 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zvončín (veľkosť: 57,0 kB | pridané: 26. mája 2008)

   VZN č. 01/2008 z 26.03.2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby inými právnickými osobami o podmienkach a spôsobe ich financovania (veľkosť: 71,0 kB | pridané: 15. Apríla 2008)

   VZN č. 03/2007 z 02.07.2007 o niektorých podmienkach držania psov (veľkosť: 40,5 kB | pridané: 19. júla 2007)

   VZN č. 02/2007 z 26.04.2007 ktorým sa vydáva dodatok č.1 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi, elektro-odpadmi a separovaným zberom (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 19. mája 2007)

   VZN č. 03/2006 z 04.07.2006 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce Zvončín a rozpočtových organizácií zriadených obcou Zvončín (veľkosť: 185,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 02/2006 z 20.06.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom obce (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/2005 z 14.12.2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Zvončín (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/2004 z 03.02.2004 o školskom obvode (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/2000 z 29.06.2000 ktorým sa určuje metodika poskytovaniu dotácií a príspevkov z rozpočtu obce (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 26. marca 2007)

   VZN č. 01/1998 z 16.07.1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej kampane (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 25. marca 2007)


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (53)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 07 OP a TK (veľkosť: 880,9 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 06 PP (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 05 ENERGIE (veľkosť: 973,8 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 04 VODA (veľkosť: 962,7 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 03 DOPRAVA (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 02 KOMPLEXNÝ (veľkosť: 989,7 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - 01 (veľkosť: 980,0 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 - Zvončín - TČ (veľkosť: 713,4 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán - ZMENA 05 - 2016 Zvončín - TČ+ZČ (veľkosť: 401,0 kB | pridané: 19. Apríla 2017)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (veľkosť: 919,8 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (veľkosť: 792,7 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo (veľkosť: 787,7 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Výkres riešenia dopravného vybavenia (veľkosť: 869,5 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (veľkosť: 955,7 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Širšie vzťahy (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Súhrnný prehľad navrhovaných lokalít na poľnohospodárskej pôde určených na zmenu funkčného využitia (veľkosť: 139,4 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (veľkosť: 496,1 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Prehľad lokalít na bývanie (veľkosť: 884,6 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 04/2014 – Čistopis (veľkosť: 605,3 kB | pridané: 12. novembra 2014)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Základné údaje, riešenie zmeny, záväzná časť (veľkosť: 153,0 kB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 9. augusta 2010)

   Územný plán – Zmena 03/2010 – Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (veľkosť: 925,0 kB | pridané: 9. augusta 2010)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 1 z 2  1  2  »