Dodržanie disciplíny v oblasti odpadových vôd

Na podnet občanov a udalostí uplynulého dňa vyzývame obyvateľov o dodržiavanie pravidla „čo patrí a nepatrí do kanalizačného odpadu“. Včera ( 28.04.2016) celý deň až do polnoci vyťahovali v uličke pri ihrisku upchatú kanalizáciu – plienkami, vložkami, handrami… Odpad mali okolité domy aj v pivniciach. Čistenie obťažovalo okolité domy hlukom a smradom, cesta ostala špinavá od oleja… Samozrejme, keďže je kanalizácia prepojená, týka sa to aj obyvateľov okolitých dedín.

Občania, dbajme o to, je to pre všetkých!

Kanalizácia