UDALOSTI

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
13.11.2015 / celodenná Spustenie novej verzie internetovej stránky
27.11.2015 / 14:00 - 21:00 Vývoz KO
06.12.2015 / 16:00 - 19:00 Stretnutie s Mikulášom
08.12.2015 / 14:00 - 21:00 Separovaný zber
11.12.2015 / 14:00 - 21:00 Vývoz KO
25.12.2015 / 14:00 - 21:00 Vývoz KO