Oznam policajného zboru v Cíferi

Vzhľadom na nastávajúce ročné obdobie počas ktorého dochádza za zníženej viditeľnosti k častým dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú chodci a cyklisti, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Cíferi Vás za účelom predchádzania dopravným nehodám upozorňuje na vybavenie bicyklov, ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami. Hlavne používanie reflexných prvkov, reflexného oblečenia za zníženej viditeľnosti, ráno a podvečer cyklistami a chodcami.

Informácia pre návštevníkov pohostinstiev

Vážení návštevníci pohostinstiev v našej obci, obec Zvončín ústretovo vyhovela žiadosti prevádzkovateľa jedného z pohostinstiev našej obce a predĺžila prevádzkové hodiny počas letných mesiacov, v dňoch piatok a sobota, a posunula zatváraciu dobu na 24.00 hod. Zároveň prosíme návštevníkov, aby po opustení prevádzok nerušili nočný kľud. V prípade evidovania sťažností na rušenie nočného kľudu návštevníkmi pohostinstiev, bude obec nútená zrušiť schválený dodatok k VZN o predĺžení prevádzkovej doby a pohostinstvá budú musieť rešpektovať nočný kľud v zmysle zákona- teda zatváraciu dobu o 22.00 hod.