Oznam – vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017 a prípravné kurzy na prijímacie skúšky.   Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, ktorí si v riadnom termíne podali prihlášku na štúdium bolo zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.  Po obdržaní pokynov sa uchádzač prihlási do výberového konania prostredníctvom Regrutačných skupín. Kontakty na Regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach www.personal.mil.sk  a  www.vojak.mil.sk . Pri pohovore na Regrutačnej skupine vyplní predpísané tlačivá na ... viac