Oznam – Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava.

Tu: Žiadosť o registráciu chovu ošípaných.  V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytu vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných ( už od jedného kusa), ktoré chovajú obyvatelia v obci.  

Pozvánka – Kultúrno-spoločenské centrum Bučany.

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva občanov do Nyáryovskej kúrie na výstavu BUČANY A VEĽKÁ VOJNA, ktorá prezentuje život v Bučanoch v prvých dvoch desaťročiach minulého storočia, vrátane obdobia Veľkej vojny (1914-1918). Na výstave možno vidieť množstvo autentických dobových exponátov dokumentujúcich prácu a životný štýl našich predkov. Výstavu dopĺňajú zápisy z Pamätnej knihy obce Bučany o živote v Bučanoch v čase Veľkej vojny i veľa dobových fotografií Bučančanov. Časť výstavy je venovaná bučianskym vojakom v tejto vojne a dobovým vojenským exponátom. Tu: Plagát Bučany a Veľká vojna Výstavu je možné navštíviť počas tradičných otváracích hodín: v utorok a vo štvrtok ... viac