Komunálny spravodajca – Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Tu: Komunálny spravodajca   Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke ,,voľby a referendum“, na tomto linku http://www.minv.sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí: 1. pre voliča, 2. pre politické strany, politické hnutia a koalície, 3. pre nezávislých kandidátov, 4. informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, 5. adresy webových sídiel transparentných účtov, 6. správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň, 7. tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane, 8. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb, 9. vyhláška o výdavkoch na voľby, ... viac