Oznam – Sociálne centrum Anjel – JUNIOR klub

Sociálne centrum Anjel – JUNIOR klub, ponuka záujmových útvarov na školský rok 2018/2019 HIP-HOP tance ZŠ, SŠ Break dance ZŠ, SŠ Tanec pre najmenších MŠ Joga pre deti  ZŠ Hra na gitaru  ZŠ (II.stupeň), Spev populárnej piesne ZŠ, SŠ, ZŠ, SŠ ProgramovanieSŠ, dospelí ZŠ od 12.r Astronomický ZŠ Šach MŠ, ZŠ Keramický MŠ, ZŠ Fotokrúžok ZŠ, SŠ, dospelí Výtvarný MŠ, ZŠ Tvorivé dielne  ZŠ Výroba hand-made ZŠ, SŠ Turistika ZŠ, SŠ Na krúžok sa prihlásite osobne, telefonicky (0905/875908), alebo prostredníctvom tohto formulára : http://centrumanjel.sk/one/o-nas-2/volnocasove-centrum/junior-klub/prihlaska-na-kruzok/ (Tento príspevok platí do 01.06.2019 10:19)

Oznam-prerušenie distribúcie elektriny.

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 04.04.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: ZVONČÍN č. 54/ZA, 66/ZA, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/BL, ... viac