Monthly Archives: február 2019

Oznam – Jódové profylaktiká.

Jódové profylaktiká – len pre občanov, ktorí si v r. 2017 nevymenili jódové profylaktiká  (vymenilo si len 60% občanov Zvončína)a ktorí sú na pobyt v obci Zvončín  prihlásení od r. 2018 Na základe usmernenia Sekcie krízového riadenia MV SR Vám oznamujeme, že pre obyvateľov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami AE Bohunice a AE Mochovce sú na obecnom úrade vo Zvončíne, pre každého občana prihláseného na pobyt vo Zvončíne pripravené jódové profylaktiká. Prosíme  občanov, ktorí sú na pobyt v obci Zvončín  prihlásení od r. 2018 (ak máte vymenené v r. 2017 v pôvodnom bydlisku- Continue reading →

Usmernenie – Štátnej veterinárnej s potravinovej správy – chov, domáca zabíjačka, nahlasovanie…

Tu: Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme Tu: Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu. Tu: Príloha č 1 Tu: Príloha č 2 Tu: Domáce a obecné zabíjačky Tu: Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu. Tu: AMO leták AMO leták Leták AMO _ potraviny Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej  správy SR  v Bratislave: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp