Archív mesiaca: december 2018

Pozvánka – Advent v Bučanoch pokračuje.

Tu : Chvíľa sviatočná 2018 Tu: Strieborný šperk. Kultúrno-spoločenské centrum Bučany Vás pozýva aj na ďalšie podujatia projektu ADVENT V BUČANOCH. Už zajtra,  v piatok 14. decembra o 17.30 h sa uskutoční druhý ročník  hudobno-literárneho večera Chvíľa sviatočná, na ktorom vystúpia mladí bučianski umelci – hudobníci, speváci  a recitátori so svojim vianočným pásmom. Okrem už avizovanej výstavy BUČANY A VEĽKÁ VOJNA Vás pozývame aj na novootvorenú predajnú výstavu STRIEBORNÝ ŠPERK, ktorá je výberom z tvorby šperkárky Marty Filovej, rod. Bohunickej, ktorá je rodáčkou z Malženíc a v minulosti navštevovala v Bučanoch základnú školu. Výstavy je ... viac

Oznam – Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava.

Tu: Žiadosť o registráciu chovu ošípaných.  V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytu vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných ( už od jedného kusa), ktoré chovajú obyvatelia v obci.