Archív mesiaca: september 2017

Pozvánka – Súťaž vo vyšívaní.

Občianske združenie Cziffer v spolupráci s obcou Cífer a za finančnej podpory Nadácie Poštovej banky organizuje prvý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v Dome kultúry Cífer v sobotu dňa 18. novembra 2017. Cieľom založenia tradície súťaže vo vyšívaní je oceniť umenie preukazujúce nadanie žien a podporiť rozvoj vyšívania. Témou prvého ročníka je Kvet vo výšivke, pričom výšivka môže byť realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli.  Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez ohľadu na vek, rod, národnosť. Odborná porota sa bude skladať zo zástupcov VŠVU, ÚĽUV, ... viac

Oznam – Obec Cífer – predaj stavebných pozemkov.

Obec Cífer predáva formou obchodnej verejnej súťaže 5 stavebných pozemkov v centre obce, pri športovej hale. Minimálna cena je 80 €/m2. Termín na predkladanie návrhov súťaže je 13.9.2017 do 16.00 h. Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú uvedené na webovej stránke obce Cífer www.cifer.sk. Link: Obec Cífer – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (Tento príspevok platí do 30.09.2017 08:17)